Hemodiàlisi2018-02-21T10:58:29+00:00

Hemodiàlisi

L’hemodiàlisi és un servei que s’ofereix a l’HOCG des del mes d’agost del 2016. En total, gestiona una vintena de pacients que des de l’obertura d’aquest nou servei eviten desplaçar-se a Girona a fer-se el tractament.
L’Àrea d’Hemodiàlisi consta de 13 punts de tractament i dona cobertura a tota la comarca de La Garrotxa.

EQUIP

Cap de servei:
Josep Mª Bronsoms ArteRo

Tècnica de cures Auxiliar Infermeria:
Josefina Donadeu Farrarons

Infermeres:
Pilar Melián Feixas
Sílvia Coll Viñolas

El capital humà assignat al servei:
Nefròlegs i nefròlogues adjunts al servei

CONTACTE

El servei obre tres dies la setmana –dilluns, dimecres i divendres- en horari de 8h del matí a les 20h del vespre.
Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa 972.26.18.00 / ext. 6243
E-mail: hemodialisi@hospiolot.cat

INFORMACIÓ

Per a més informació, Clínica Girona

ENLLAÇOS D’INTERÈS