Circuit de donació d’EPIs, productes o prestació de serveis a l’Hospital d’Olot

Donació d’equips de protecció individual (EPIs)

Donació de productes alimentaris o prestació de serveis

Les empreses o particulars que vulguin col·laborar fent les seves aportacions de material d’equips de protecció individual han d’enviar un correu electrònic a direccio@hospiolot.cat, indicant el seu nom, el material que es vol donar i un número de telèfon de contacte.

Preferentment, el material que es pot fer arribar és el següent:

 • Bates de protecció preferentment impermeables
 • Bates quirúrgica estèril
 • Gel alcohòlic pel rentat de mans
 • Solució alcohòlica pel rentat de mans
 • Guants de nitril no estèrils
 • Mascaretes quirúrgiques amb gomes o cintes
 • Mascaretes FFP2 o FFP3
 • Granota impermeable
 • Gorros d’un sol ús impermeables
 • Polaines d’un sol ús impermeables
 • Ulleres de protecció
 • Pantalles facials de protecció

A hores d’ara tenim material suficient per atendre les necessitats de la Fundació.

Si per altra banda les empreses o entitats de la comarca volen fer donacions de productes d’alimentació o prestació de serveis podeu enviar un correu electrònic a comunicacio@hospiolot.cat o trucar al 671.512.594.