COMUNICACIÓ2019-06-12T09:18:22+00:00

Comunicació

21 de setembre, Dia Mundial de l’Alzheimer

21 de setembre, Dia Mundial de l’Alzheimer

Familiars i cuidadors expliquen en primera persona com es conviu amb la malaltia

El Dia Mundial de l’Alzheimer té per objectiu donar a conèixer la malaltia i les seves conseqüències sociosanitàries, i demanar el suport i la solidaritat de la població, les institucions i els organismes oficials.

L’Alzheimer
És un tipus de demència, una malaltia degenerativa del cervell, que provoca problemes relacionats amb la memòria, el pensament i el comportament. No és una part normal de l’envelliment.

L’Alzheimer empitjora amb el temps fent que la persona malalta quedi afectada greument per a poder fer de forma autònoma les coses de casa, el treball o per a poder gaudir de les aficions habituals.

Els símptomes
Els malalts d’Alzehimer perden records i la seva identitat fina a no reconèixer la realitat que els envolta. Els símptomes més rellevants són:

 • Pèrdua de memòria
 • Problemes de llenguatge
 • Dificultats per a fer les tasques simples
 • Desorientació en temps i espai
 • Pèrdua de la capacitat de raonament
 • Dificultats en el pensament lògic
 • Canvis de conducta
 • Pèrdua d’iniciativa
 • Canvis en l’estat anímic

Les causes i factors de risc
Es desconeixen l’origen i les causes. El que si se sap és que hi ha factors de risc que augmenten el risc de patir-la:

 • Edat
 • Antecedents familiars
 • Alzheimer familiar i genètica
 • Problemes cardíacs
 • Diabetis
 • Hipertensió arterial
 • Colesterol

Alguns dels factors de risc que poden influenciar són:

 • Mantenir una dieta saludable
 • Mantenir-se actiu socialment
 • Evitar tabac i excés d’alcohol
 • Fer exercici tant motor com mental

El diagnòstic
El diagnòstic de la malaltia d’Alzheimer és principalment clínic, és a dir, en relació als símptomes que el pacient representa evolutivament i sustentat per proves de neuropsicologia i d’imatge.

El tractament
Actualment no existeix una cura per a la malaltia d’Alzheimer ni una manera d’aturar la mort de les neurones del cervell, però els medicaments i els tractaments no farmacològics poden ajudar tant en els símptomes cognitius com en els del comportament per tal de millorar la qualitat de vida dels malalts d’Alzheimer i el seu entorn familiar.

El futur de l’Alzheimer
La ciència i la innovació són claus per intentar vèncer l’Alzheimer. S’està treballant  per torbar nous tractaments per aturar i endarrerir l’Alzheimer i prevenir-lo.

Busquem metge/essa especialista en cirurgia general i de l’aparell digestiu

Busquem metge/essa especialista en cirurgia general i de
l’aparell digestiu

Busquem un/a metge/essa especialista en cirurgia general i de l’aparell digestiu
Buscamos médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo

REQUISITS
Requisitos

 • Títol de Llicenciat/ada en Medicina (homologació en cas de títol estranger)
  Título de Licenciado/da en Medicina (homologación en caso de ser extranjero)
 • Títol d’especialista en cirurgia general i de l’aparell digestiu ((homologació en cas de títol estranger o en tràmit)
  Título especialista en cirugía general y del aparato digestivo (homologación o en trámite)

S’OFEREIX
Se ofrece

 • Relació contractual: laboral indefinit a jornada completa
  Relación contractual: contrato laboral indefinido a jornada completa 
 • Incorporació immediata un cop superat el període de selecció
  Incorporación inmediata una vez superada el período de selección
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge
  Formación continua y reciclaje

ES VALORARÀ
Se valorará

 • Persona responsable, organitzada i empàtica amb els pacients
  Persona responsable, organizada y empática con los pacientes
 • Capacitat de treball en equip i de comunicació assertiva
  Capacidad de trabajo en equipo, liderazgo y comunicación asertiva

CANDIDATS/ATES INTERESSATS/ADES
Candidatos/atas interesados/adas

 • Enviar CV actualitzat amb fotografia i carta de presentació personal@hospiolot.cat amb el codi de selecció. Ref. 01CIR/2019
 • Enviar CV actualizado con fotografía y carta de presentación a personal@hospiolot.cat con el código de selección. Ref. 01CIR/2019

Termini màxim de presentació de sol·licituds:  24 d’octubre de 2019
Fecha máxima de presentación de solicitudes:  24 de octubre de 2019


Per a més informació
Más información 

972.27.51.26 | personal@hospiolot.cat

Els professionals de la salut es plantegen una mobilitat més sostenible

Els professionals de la salut es plantegen una mobilitat
més sostenible 

Amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa ha recollit els hàbits i percepcions sobre salut i mobilitat de tot el col·lectiu que treballa en l’àmbit sanitari de la comarca. L’enquesta s’ha fet durant l’estiu i ha recollit les opinions d’una mostra representativa dels professionals que treballen als diferents centres sanitaris de la Garrotxa.

La majoria dels professionals que treballen en centres sanitaris viu i treballa al mateix municipi i ha de recórrer menys de cinc quilòmetres per arribar al seu lloc de feina, i en més d’una tercera part del total no arriben a 3 quilòmetres. Menys d’un 10% es desplaça des de fora la comarca, a 40 km o més. El temps mitjà que dediquen a arribar a la feina és de 12 minuts. Només una desena part hi dedica més de mitja hora.

Globalment, els coneixements i percepcions sobre l’impacte del transport a la salut i el medi ambient en aquest col·lectiu són molt bons. La immensa majoria està el cas que el transport és una de les fonts principals d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a Catalunya, segons el Tercer Informe sobre Canvi Climàtic a Catalunya elaborat per la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans. Vora el 60% és conscient que la majoria de desplaçaments dins del municipi es poden fer en menys de 10-15 minuts a peu o en bicicleta, i un percentatge similar coneix que dedicar aquest temps per anar i tornar a la feina suposaria satisfer una gran part de l’exercici setmanal aconsellat per l’Organització Mundial de la Salut.

Més de tres-cents professionals enquestats

Malgrat tot, prop del 90% fa servir el cotxe o la moto per desplaçar-s’hi. Els professionals que es desplacen a peu són el 8,7%. De la mostra analitzada (més de tres-cents professionals enquestats), només 4 (1,2%) utilitzen la bicicleta per anar a la feina. Un únic participant escull el transport públic per arribar al seu lloc de treball.

Entre els motius més freqüents per justificar l’ús del vehicle de combustió, hi ha la falta de temps, les condicions climatològiques (fred, calor, pluja), arribar suat a la feina, inseguretat per haver de circular al costat dels cotxes i camions, sensació que podria ser cansat o l’absència de carrils bici. Només un percentatge petit fa esment de la necessitat de fer visites domiciliàries a pacients. Crida l’atenció que les raons més utilitzades contrastin amb algunes dades reals: el transport en bici o a peu no suposa un augment significatiu del temps dedicat comparat amb el del cotxe (en alguns casos pot ser més curt); l’ús estès de la bicicleta en països amb condicions climatològiques més adverses que no les pròpies de la comarca; o bé la presència de dutxes i vestuaris a la majoria de centres primaris. Pel que fa a les visites domiciliàries, l’ús de la bicicleta equipada amb maletí d’urgències és freqüent en països com el Regne Unit.

Aquells que ja van en bicicleta o a peu troben a faltar alguns elements que facin més fàcil el seu desplaçament, que en ordre de freqüència són: bici carrils, seguretat contra robatoris, aparcaments per a bicicletes (nous o ampliacions) i seguretat viària (risc d’atropellament), entre d’altres. Preguntats sobre quins aspectes facilitarien als seus companys el pas d’agafar la bicicleta o anar a peu, els més repetits han estat la creació de carrils bici, la presència d’aparcaments segurs per a bicicletes, la disminució de la sensació de perill circulant en vies amb carril bici i promocionar els aspectes de salut i d’impacte per al medi ambient.

Aquesta enquesta ha servit per conscienciar els professionals de la salut sobre la importància de la mobilitat sostenible. Un 36% dels que fan servir cotxe, moto o ciclomotor està decidit a passar-se a la bicicleta o a fer el camí a peu, i un 21,2% s’ho està plantejant.

notícies

Donació de sang a Zoetis

setembre 23 / 10:00 - 15:00

Jornada ‘Boscos i Salut’

setembre 26 / 8:30 - 13:00

agenda
TV
Ràdio
Premsa

COM FHOCG

SERVEI DE CATALÀ I SALUT

Fruït d’un conveni des del març del 2009 amb el Consorci de la Normalització Lingüística, l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa ha potenciat un projecte conjunt que té com a objectiu reflexionar la diversitat i els hàbits lingüístics i la importància de fer del català una llengua comuna.
L’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa és el primer centre hospitalari en adherir-se al voluntariat per la llengua. El projecte no és només innovador, sinó que pot ser un bon model per a la resta del territori.
El Departament de Cultura, als Premis Pompeu Fabra 2012, va premiar l’Hospital d’Olot a la categoria de Voluntariat Lingüístic que s’atorga a una iniciativa que hagi afavorit l’extensió de l’ús del català.
A més, cada any s’intenta potenciar i millorar l’ús del català en aquest àmbit professional mitjançant activitats de tota mena. El 2016, s’ha presentat un material elaborat pel Centre de Normalització Lingüística del Vallès Oriental. Les tècniques Neus Farré, Rosa Maria Llunell i Núria Rossell van elaborar-lo per a la Fundació Hospital de Sant Celoni. D’aquesta Guia, el Servei de Català d’Olot-La Garrotxa ha seleccionat una part d’informació de l’apartat imatge i comunicació i la de l’apartat de Convencions gràfiques. Aquest material, sense alteracions, es pot consultar a continuació.

Guia lingüística de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa

– Enquestes d’opinió

El Pla d’enquestes de satisfacció (PLAENSA) és un projecte impulsat pel Departament de Salut que avalua la qualitat de servei i el grau de satisfacció de les persones usuàries amb els diferents serveis sanitaris públics.

PLAENSA

– Vídeos

Video corporatiu

Podeu veure tots els vídeos de la Fundació al compte de Youtube

VEURE TOTS ELS VÍDEOS