Estructura Organitzativa2019-03-01T14:15:46+00:00

Estructura organitzativa

Jurídicament, la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa és una entitat sense ànim de lucre que es regeix per la Legislació de Fundacions (Llei 5/2001).

Com a entitat associada al Consorci de Salut i Social de Catalunya, la Fundació de l’HOCG ha de respectar un seguit de recomanacions per a l’aplicació de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

PORTAL DE TRANSPARÈNCIA

Informació Institucional

– Cartera de serveis assistencials

· Especialitats mèdiques

· Especialitats quirúrgiques

· Serveis centrals

– Cartera de serveis sociosanitaris

· Subaguts

· Hospital de dia rehabilitador

· Llarga estada

· Convalescència

· Cures pal.liatives

· PADES

· UFISS

. Avaluació integral en geriatria

. Valoració trastorns cognitius

– Cartera de serveis atenció primària

· Activitat domiciliària programada (mèdica i infermeria)

· Activitat urgències mèdiques i infermeria (in situ i a domicili)

· Treball social

· Consulta ginecològica

· Consulta obstètrica

· Infermeria

· Infermeria pediàtrica

· Llevadora

· Medicina general

· Odontologia

· Pediatria

Informació Econòmica

L’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa té participació en diferents entitats relacionades amb l’activitat sanitària, a més de mantenir col·laboracions amb institucions assistencials, centres docents i associacions. L’HOCG té l’objectiu de donar a la població de la Garrotxa una atenció sanitària i sociosanitària integral, de qualitat i orientada a l’usuari.

– Contractacions:

· Seguretat

· Punt de vending

Aliances i Participació

A nivell docent l’HOCG té convenis amb centres públics i privats de les comarques de Girona, Osona i Barcelona; tant pel que fa a Graus Universitaris com a Cicles Formatius de Grau Superior en Formació Professional.

Universitat de Girona (UdG): El conveni amb la Universitat de Girona se centra en les pràctiques –Pràcticum- que realitzen els alumnes del Grau en Infermeria.

– Escola Universitària de la Salut i l’Esport (EUSES/UdG): El conveni amb EUSES se centra en les pràctiques –Pràcticum- que realitzen a l’HOCG els alumnes tant del Grau en Fisioteràpia com els Tècnics Superiors en Imatge per al Diagnòstic.

– Universitat de Vic (UVic): El conveni amb la Universitat de Vic se centra en les pràctiques –Pràcticum- que realitzen els alumnes del Grau en Infermeria.

– Blanquerna – Universitat Ramon Llull: El conveni amb la Blanquerna-Universitat Ramon Llull de Barcelona se centra en les pràctiques –Pràcticum- que realitzen els alumnes del Grau en Psicologia.

– Universitat de Barcelona (UB): El conveni amb la Universitat de Barcelona se centra en la residència del Grau en Farmàcia i també en referència al Grau en Psicologia.

– Instituts de La Garrotxa (INS Bosc de la Coma, INS La Garrotxa i INS Montsacopa): Els acords amb els tres instituts de la comarca se centren principalment en les estades a l’empresa que realitzen els alumnes de primer de Batxillerat i en les pràctiques en cas de tractar-se d’un Cicle Mitjà o Superior de Formació Professional, com serien: d’Atenció a les Persones en Situació de Dependència, Cures Auxiliars d’Infermeria, Laboratori de Diagnosi Clínica, Gestió Administrativa i Administració i Finances.

· INS Bosc de la Coma

· INS La Garrotxa

· INS Montsacopa