Holter cardíac de 24 h

És una prova diagnòstica que consisteix en el registre ambulatori de l’activitat elèctrica del cor durant 24 hores.
Mitjançant la col·locació d’uns elèctrodes al pit que es connecten a un petit aparell (la gravadora) permet estudiar els trastorns del ritme cardíac. No es necessita cap preparació especial del pacient, però és millor dutxar-se abans de la prova i no posar crema hidratant al tòrax.
S’ha de procurar fer vida normal, però mentre es dugui l’aparell el pacient no es pot dutxar. En cas de presentar simptomatologia és necessari indicar-ho polsant el botó de la gravadora i comentar-ho l’endemà al tornar al centre hospitalari per retirar l’aparell. El resultat no es podrà donar en el mateix moment perquè cal fer l’anàlisi del registre amb un programa informàtic