Hospital de dia rehabilitador2018-02-21T10:58:29+00:00

Hospital de Dia Rehabilitador

L’ Hospital de Dia Rehabilitador és una unitat especialitzada d’atenció en règim diürn ambulatori, de dilluns a divendres de 9h a 17h, que dona assistència interdisciplinar, majoritàriament a persones grans amb malaltia i a persones amb malalties cròniques que requereixen mesures integrals de suport, rehabilitació, cures infermera, tractament de la fragilitat i/o estimulació cognitiva. L’objectiu del servei és: l’atenció centrada en la persona, l’avaluació integral, la rehabilitació i l’atenció continuada de manteniment.

EQUIP

El capital humà assignat al servei
Metge i/o metgessa
Infermera
Tècnic/a de Cura Auxiliar d’Infermeria (TCAI)
Treballadora social
Psicòloga clínica
Fisioterapeutes
Terapeuta ocupacional
Educador/a social

CONTACTE

En cas de voler realitzar una consulta pròpia de la unitat, dirigir-se a l’Hospital de Dia Rehabilitador.
En cas de sol·licitar informació general, dirigir-se a qualsevol professional d’atenció a la cronicitat.