Obstetricia2019-01-14T16:09:55+00:00

Obstetrícia

El Servei d’Obstetrícia està format per un equip de professionals llevadores i obstetres. Junts assoleixen el compliment del programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) que marca el Departament de Salut. S’ofereix un servei d’activitats assistencials i educatives proporcionant una atenció integral a la salut sexual, reproductiva i maternal de la dona, en les facetes preventiva, de promoció, d’atenció i recuperació de la salut, incloent també l’atenció a la mare, en el diagnòstic, control i assistència de l’embaràs, part i puerperi normal i l’atenció al fill nounat sa.

CARTERA DE SERVEIS

Consultes Externes

Segons el protocol sobre la prevenció del càncer de coll uterí del Departament de Salut cal aplicar i complir la periodicitat de la realització del cribratge en dones sanes, segons l’evidència científica.
Incloure en el cribratge la realització del test de VPH a més de la citologia en les dones amb cribratge inadequat.
Incorporar la determinació del VPH a dones amb un resultat de citologia anormal.
Captació de les dones a través de les ABS.

Activitats dirigides a donar assessorament i atenció per possibilitar el desenvolupament afectiu i sexual de les persones i la decisió lliure sobre la reproducció, tot potenciant-ne la prevenció.
L’atenció als mètodes contraceptius ha de facilitar a les dones la capacitat de decisió, el gaudir de la sexualitat, una major autonomia personal, escollir el nombre de fills/es i evitar embarassos no desitjats.
– Derivació en cas d’interrupció voluntària de l’embaràs

– Visita a l’AP (entrevista clínica dirigida, analítica específica, verificació de l’estat vacunal, altres estudis segons protocols)
– Recomanació de vacunes (rubèola, tètanus i d’altres, segons protocols)
– Pautes preventives (àcid fòlic i sal iodada i altres segons grup ètnic i factors de risc)
– Consell en les dificultats en la fertilitat (esterilitat, infertilitat)

El puerperi és el període que va des del final del part fins que l’organisme matern retorna a l’estat anterior a la gestació. Té una durada d’uns 40 dies i en aquest període s’estableix la lactància.
Des d’un punt de vista clínic podem distingir entre:
– Puerperi immediat: comprèn les dues hores posteriors al part
– Puerperi precoç: els primers 7-10 dies
– Puerperi tardà: fins als 40 dies del part
Des d’un punt de vista funcional, podem distingir entre:
– Puerperi hospitalari
– Puerperi al domicili
En aquesta cartera de serveis ens referirem al puerperi a partir que la dona i el nadó arriben al seu domicili, indistintament dels dies d’estada a l’hospital.
Aquesta visita inclou: valoració de l’estat actual de la dona, valoració de l’alletament, valoració del sòl pelvià, informació sobre mètodes contraceptius i valoració de l’entorn social i familiar.

L’activitat de prevenció, diagnòstic i tractament d’ITS, VIH/sida inclou: Consell assistit, consentiment informat, educació sanitària individual per motivar canvis de conducta, realització de proves diagnòstiques, tractament i seguiment de la patologia en concret, estudi i tractament dels contactes.

– Prevenció i detecció precoç
– Valoració de l’estat psicofísic i situació de risc
– Establiment del diagnòstic clínic i registre detallat a la història clínica
– Atenció a la dona segons el diagnòstic

– Interrupció Voluntària de l’embaràs.
· Avortament farmacològic fins les 9 setmanes d’embaràs.
· Derivació a clíniques concertades per avortament quirúrgic fins les 14 setmanes d’embaràs.

El pacient pot programar directament i demanar una visita amb la llevadora.
El pacient pot trucar i demanar per:  Visita Planning.
Ive farmacològic 
Ive informació 

Consulta específica per a joves. Consell reproductiu: contraceptiu, prevenció de   comportaments de risc.
Tarda jove. Full informatiu

La consulta de lactància materna té per objectiu ajudar a totes aquelles mares que tenen dificultats per alletar satisfactòriament, ja sigui per l’anatomia de la mama o d’altres factors que puguin influir en la donació de la llet.
Els pediatres, les llevadores i les infermeres pediàtriques són els professionals que deriven les dones a aquesta consulta que realitza una llevadora especialitzada. La consulta és setmanal (dilluns) de 13h a 15h a consultes externes de l’hospital.
Per posar-se en contacte amb la llevadora i fer-li una consulta cal enviar un correu electrònic a: consultalactancia@hospiolot.cat. En cap cas s’utilitzarà aquest correu per demanar hora.

La donació de llet materna a l’Hospital d’Olot es gestiona mitjançant el Banc de Llet Materna (Banc de Sang i Teixits) i es pot fer al mateix centre.
Cada 15 dies un responsable del Banc de Llet de l’Hospital Dr. Josep Trueta de Girona es desplaça a l’Hospital d’Olot per atendre les persones interessades. Totes les mares interessades es poden posar en contacte amb l’equip de llevadores (llevadores@hospiolot.cat)
L’objectiu del banc de llet és assegurar l’alimentació amb llet materna de tots els prematurs o nounats de Catalunya que ho necessitin per prescripció mèdica i que, per causes majors, no puguin ser alletats per la pròpia mare.
Més informació

Un cop l’obstetra decideix tirar endavant una cesària programada o una inducció al part informaran a la usuària del dia i hora del seu ingrés a l’hospital.

Es permetrà realitzar cesàries programada amb la presència d’un acompanyant durant el naixement del nedó, sempre que assoleixi un perfil determinat.

A la unitat 4 les mares disposaran d’una habitació individual on podran estar amb els seu nadó i el seu acompanyant.
La llevadora sempre que l’activitat de l’àrea obstètrica li permeti oferirà el control de les gestants ingressades, recolzament a les dones que acaben de parir, ajudant-les amb la lactància materna i resolent els dubtes que puguin tenir.
El Servei d’Obstetrícia realitza una visita mèdica diàriament, juntament amb el personal d’infermeria, coordinació fonamental perquè el procés assistencial sigui el més satisfactori.

– Atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR).
Les Unitats d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) vinculades a l’atenció primària i l’atenció especialitzada són equips formats per llevadores, ginecòlegs i infermeres.
Els serveis que ofereixen inclouen l’atenció als joves, el consell reproductiu, el control i seguiment de l’embaràs, el diagnòstic prenatal, l’educació maternal, l’atenció al puerperi, la prevenció del càncer de coll uterí i del càncer de mama, l’atenció a les malalties de transmissió sexual i a la patologia ginecològica, l’activitat comunitària a persones adultes, l’educació afectiva i sexual i l’atenció a la violència vers les dones.

L’obstetricia i la llevadora donaran cobertura les 24h del dia, 365 dies/any

ENLLAÇOS D’INTERÈS

EQUIP

Cap de Servei
Sandra Tudela Santos

Cap d’Unitat Llevadores
Lídia Coromina Chacón

Coordinadora ASSIR Garrotxa
Lídia Coromina Chacón

El capital humà assignat al servei
Metges i metgesses
Juan Carlos Bello Muñoz
Manel De Peray i Baiges
Anna Lillo Paredes
Ana Martinez Ayerza
Beatriz Moya Martínez
Maria Constanza Rolón Porras

Llevadores
Assumpció Carbonell Guixé
Silvia Diaz-Maroto Pedret
Anna Fargas Rovira
Marta Figueras Roldán
Montse Junquera Rius
Mª Jesús Penas Campos
Pilar Puigdemont Fageda
Erika Mendoza Dileo
Coral Sala Costa
Assumpció Reixach Planagumà
Laura Ventolà Junquera