Quiròfan / Procediments2018-02-21T10:58:29+00:00

Quiròfan/Procediments

El quiròfan és l’àrea hospitalària destinada a la realització de les intervencions quirúrgiques o de procediments invasius, que requereixen d’unes condicions mínimes de seguretat, administració d’anestèsia, asèpsia, instrumental i personal especialment format pel desenvolupament d’aquesta activitat.

Cirurgia Programada

  • De dilluns a divendres de 8h a 15h.

Cirurgia Urgent

  • Emergències i urgències quirúrgiques: atenció permanent els 365 dies a l’any, 7 dies a la setmana i 24 hores al dia.

L’àrea quirúrgica està formada pels quiròfans pròpiament dirigits i la Unitat de Reanimació Post Anestèsica, destinada al descans del malalt des que surt del quiròfan fins que es troba en les condicions necessàries per anar a la seva habitació o box.

ATENCIÓ A LA PERSONA

L’administratiu del servei serà la persona que trucarà al pacient per donar-li el dia i hora de la intervenció, exploració o prova diagnòstica  així com també d’un seguit de cites de diferents proves complementàries si es precisa i la visita final amb l’anestesista. Si es prefereix es pot agafar nota de tota la informació en el moment de la trucada o sinó passar a recollir l’imprès de tota la informació a la recepció de Quiròfan, en horari de 8h a 15h.
L’administratiu/va també és la persona a qui s’ha d’adreçar en cas d’anul·lació o si s’ha de fer algun canvi de dia de l’ingrés hospitalari.
Es pot fer a través del telèfon 972.26.18.00 i l’extensió 6104, de dilluns a divendres de 9h a 15h.

Arribada del pacient a la sala d’espera quirúrgica:
S’informarà de l’arribada a l’administratiu perquè el sistema informàtic reconegui el/la pacient i pugui ser atès. Seguidament el professional indicarà al pacient on s’ha de dirigir.

Intervenció :
Cirurgia programada:
Cirurgia amb ingrés
Cirurgia sense ingrés
Exploracions i proves diagnòstic –terapèutiques intervencionistes  que es realitzaran a la sala de procediments (fora de l’àrea quirúrgica).

Procediments
Són una sèrie de procediments diagnòstics o terapèutics que, per les seves característiques i riscos potencials, fan que en algun moment pugui ser necessària la intervenció d’un anestesiòleg, a més del metge especialista que els realitza.
– Depèn el procediment no cal que vingui en dejú, serà informat prèviament.

CARTERA DE SERVEIS

L’equip s’encarregarà de comprovar la identitat del pacient, el procediment a realitzar, la revisió del document preoperatori, la preparació del material necessari i la sedació del malalt previ a la realització de l’anestèsia.

Anestèsia general:

– El pacient roman inconscient i no rep cap tipus de sensació. Es tracta, en realitat, d’una “intoxicació” controlada i reversible, en la qual s’empren un nombre variable de fàrmacs. Alguns d’aquests s’injecten per via intravenosa o intramuscular i uns altres s’inhalen en forma de gasos o vapors.

– L’anestesiòleg/oga calcula permanentment les dosis per ajustar el nivell d’anestèsia a les necessitats de la intervenció i a les característiques de cada pacient.

– Una vegada finalitzada la intervenció, l’anestesiòleg/oga reverteix l’efecte de la medicació anestèsica i el pacient recobra la consciència i el control de les seves funcions vitals.

Anestèsia regional:

– S’entumeix tota la zona del cos que s’ha d’operar. Per a això, l’anestesiòleg/oga injecta una determinada solució d’anestèsic prop dels nervis que reben la sensibilitat d’aquesta zona.

– El pacient roman despert o amb una sedació lleugera, però no rep cap sensació dolorosa. Hi ha diverses tècniques, depenent de la zona a operar, però les més emprades són l’epidural i l’espinal (també anomenada “raquianestèsia”), en les quals l’anestèsic s’injecta al canal medul·lar mitjançant una punció a l’esquena i s’anul·la la sensibilitat de la part baixa del cos.

Tècniques de sedació:

– Són similars a l’anestèsia general, però mantenint el pacient a un estat més superficial d’anestèsia, buscant conservar la capacitat de respirar de manera espontània del pacient. Depenent del grau de pèrdua de consciència es pot parlar de sedació superficial o profunda.

– S’associen freqüentment a les tècniques d’anestèsia regional.

Anestèsia local:

– L’anestèsic s’aplica directament sobre els teixits de la zona que s’intervindrà. S’empra per a intervencions menors sobre parts molt circumscrites, com la mà, el peu o l’ull. De vegades l’aplica el propi cirurgià.

– El període que segueix a una intervenció quirúrgica és especialment susceptible per la presentació d’alteracions cardiovasculars i respiratòries. El pacient romandrà el temps necessari per a la recuperació adequada de les seves funcions vitals i de la consciència. L’anestesiòleg/oga controla la seva evolució i decideix el moment en què el malalt pot ser traslladat a la unitat receptora.

– L’anestesiòleg/oga supervisa l’evolució dels pacients traslladats a la Unitat de Cirurgia Sense Ingrés i autoritza l’alta al domicili.

– Són un conjunt de procediments que tenen com a finalitat reduir o eliminar el dolor en una zona anatòmica o una regió corporal.

– Tenen importància especial les tècniques de control del dolor postoperatori mitjançant bloquejos regionals o la inserció de catèters connectats a sistemes d’administració de fàrmacs (bombes d’infusió).

EQUIP

Cordinador del bloc quirúrgic
Eugeni Sarmiento Meneses

Cap d’unitat infermeria
Irene Boix Gravalosa

El capital humà assignat al servei:
Metges i metgesses
Infermeres
Tècnic/a de Cures Auxiliars Infermeres
Portalliteres
Administratius i administratives