Otorrinolaringologia (ORL)2019-01-14T17:24:56+00:00

Otorrinolaringologia (ORL)

El Servei d’Otorrinolaringologia (ORL) és l’especialitat de la medicina que s’ocupa de l’estudi, el diagnòstic i el tractament de les malalties relacionades amb les orelles, el nas i el coll.

CARTERA DE SERVEIS

Donar una resposta assistencial i rapidesa de diagnòstic als pacients remesos tant des de l’atenció primària, de diferents mútues com des d’altres serveis de l’hospital en processos relacionats amb l’especialitat del nas, el coll i les orelles.

Tècniques específiques:
Audiometries
Rinofibroscòpia
Timpanometria

L’activitat abasta la totalitat de les tècniques quirúrgiques de l’especialitat: tècniques tradicionals, tècniques mínimament invasives i la radiofreqüència.

Radiofreqüència
La cirurgia per radiofreqüència és una tècnica que consisteix en aplicar calor a una temperatura de 70-75 ºC i a una freqüència molt alta mitjançant un elèctrode.

Quan s’aplica la radiofreqüència al teixit hipertrofiat es crea una zona de  reabsorció que provoca una disminució de mida, aconseguint la seva funcionalitat i generant espai suficient per facilitar l’entrada normal d’aire.

Aquest  procediment es realitza amb anestesia general en nens i amb sedació en adults. El postoperatori és menys dolorós i més curt que la cirurgia tradicional.

La unitat 4 assumeix l’ingrés de l’especialitat quirúrgica d’otorrinolaringologia i l’especialista, en aquest cas d’ORL, realitzarà la visita mèdica juntament amb el personal d’infermeria, coordinació fonamental perquè el procés assistencial sigui el més satisfactori.

Tríptics d’informació per al pacient

EQUIP

Cap de servei:
José Antonio Llano Calvo

Metges i metgesses adjunts/es:
Antoni Borés Domènch
Maria Llano Espinosa
Alexander Rodríguez Murilla
Marc Tobed Secall