La Regió Sanitària Girona comença a desplegar la gestió de les baixes per ingrés des del mateix hospital   

Els hospitals Trueta, Santa Caterina, Olot i l’ICO són els primers centres preparats informàticament per gestionar les incapacitats temporals dels pacients ingressats.
El tràmit s’havia de fer fins ara als centres d’atenció primària i progressivament s’estendrà a la resta d’hospitals.

La Regió Sanitària Girona ha començat a desplegar la gestió de les incapacitats temporals (IT) per ingrés hospitalari des del propi hospital, amb l’objectiu de desburocratitzar la gestió de les baixes a l’atenció primària. Actualment hi ha quatre centres gironins preparats informàticament per tramitar les IT: l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa; l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, l’Hospital Santa Caterina de Salt i l’Institut Català d’Oncologia (ICO), ubicat a les instal·lacions de l’Hospital Trueta. La setmana vinent es preveu que els hospitals de Calella i Blanes també tinguin a punt els sistemes d’informació per incorporar la gestió de les baixes IT i que al llarg del mes d’octubre s’hi sumin Figueres, Palamós i Campdevànol.

Les persones que ingressin, ja sigui de forma urgent com programada, reben automàticament la baixa laboral a través de La Meva Salut i s’estalvien desplaçaments dels familiars al centre d’atenció primària per gestionar-la. Des de la setmana passada, i un cop feta l’adaptació tecnològica, els hospitals d’Olot, Trueta, Santa Caterina i l’ICO han començat a tramitar baixes IT per ingrés hospitalari als seus centres. En el conjunt, s’han generat fins ara 26 IT i 10 comunicats de confirmació.

La mesura beneficia la població en edat laboral i el canvi permet agilitzar els processos, disminuir el nombre de contactes a l’atenció primària per gestions d’aquest tipus i millorar l’experiència del pacient i el seu entorn. Actualment, el 18% de les IT generades a la regió són per ingrés hospitalari.

La tramitació de l’IT ja s’inicia al mateix hospital, al prescriure l’IT d’acord amb l’ordre d’ingrés. Així, la tramesa d’IT es realitzarà als pacients que estiguin hospitalitzats, tant si han ingressat per urgències, com si tenien programat l’ingrés. També es farà la baixa per IT a aquells pacients que són atesos al Servei d’Urgències i han d’ingressar. 

La baixa per IT la genera el propi hospital en el moment de l’ingrés, a partir de la informació que es recull en aquell moment. Si al cap de 7 dies –comptant des del primer dia que va faltar a la feina- el pacient encara continua ingressat, es genera un comunicat de confirmació de manera automàtica, el qual té una validesa de 14 dies. Tant la baixa com el primer comunicat es poden descarregar immediatament des de La Meva Salut. Els següents comunicats de confirmació s’han de tramitar des de l’atenció primària.

A Catalunya, la gestió de les IT des dels hospitals va començar en forma de pla pilot a principis de febrer a l’Hospital Parc Taulí i paulatinament s’està desplegant a la resta de regions. En el conjunt de Catalunya es preveu estalviar entre 180.000 i 324.000 visites anuals a l’atenció primària, segons el volum de població activa que genera un ingrés hospitalari.