21 de setembre, Dia Mundial de l’Alzheimer

Familiars i cuidadors expliquen en primera persona com es conviu amb la malaltia

El Dia Mundial de l’Alzheimer té per objectiu donar a conèixer la malaltia i les seves conseqüències sociosanitàries, i demanar el suport i la solidaritat de la població, les institucions i els organismes oficials.

L’Alzheimer
És un tipus de demència, una malaltia degenerativa del cervell, que provoca problemes relacionats amb la memòria, el pensament i el comportament. No és una part normal de l’envelliment.

L’Alzheimer empitjora amb el temps fent que la persona malalta quedi afectada greument per a poder fer de forma autònoma les coses de casa, el treball o per a poder gaudir de les aficions habituals.

Els símptomes
Els malalts d’Alzehimer perden records i la seva identitat fina a no reconèixer la realitat que els envolta. Els símptomes més rellevants són:

 • Pèrdua de memòria
 • Problemes de llenguatge
 • Dificultats per a fer les tasques simples
 • Desorientació en temps i espai
 • Pèrdua de la capacitat de raonament
 • Dificultats en el pensament lògic
 • Canvis de conducta
 • Pèrdua d’iniciativa
 • Canvis en l’estat anímic

Les causes i factors de risc
Es desconeixen l’origen i les causes. El que si se sap és que hi ha factors de risc que augmenten el risc de patir-la:

 • Edat
 • Antecedents familiars
 • Alzheimer familiar i genètica
 • Problemes cardíacs
 • Diabetis
 • Hipertensió arterial
 • Colesterol

Alguns dels factors de risc que poden influenciar són:

 • Mantenir una dieta saludable
 • Mantenir-se actiu socialment
 • Evitar tabac i excés d’alcohol
 • Fer exercici tant motor com mental

El diagnòstic
El diagnòstic de la malaltia d’Alzheimer és principalment clínic, és a dir, en relació als símptomes que el pacient representa evolutivament i sustentat per proves de neuropsicologia i d’imatge.

El tractament
Actualment no existeix una cura per a la malaltia d’Alzheimer ni una manera d’aturar la mort de les neurones del cervell, però els medicaments i els tractaments no farmacològics poden ajudar tant en els símptomes cognitius com en els del comportament per tal de millorar la qualitat de vida dels malalts d’Alzheimer i el seu entorn familiar.

El futur de l’Alzheimer
La ciència i la innovació són claus per intentar vèncer l’Alzheimer. S’està treballant  per torbar nous tractaments per aturar i endarrerir l’Alzheimer i prevenir-lo.