II Jornada de Salut Mediambiental Pediàtrica a Olot

El 24 de març tindrà lloc la II Jornada de Salut Mediambiental Pediàtrica a l’Hospital d’Olot, per a professionals de la salut maternoinfantil, de l’atenció a la infància i a l’adolescència i de medi ambient. 
El canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica són dos dels principals reptes per a la salut planetària del proper segle, que afecten i afectaran especialment a la infància. Aquests són alguns dels reptes i solucions que es plantejaran des d’una mirada pediàtrica.

El canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica són dos dels principals reptes per a la salut planetària del proper segle. Les característiques úniques de la infància i l’adolescència situen aquest col·lectiu com un dels principals afectats per aquests factors mediambientals de risc. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) estima que, tot i que els menors de 5 anys suposen al voltant del 12% de la població mundial, rebran el 88% de la càrrega de malalties i mortalitat atribuïble al canvi climàtic. Al seu torn, les noves guies de l’OMS del 2021 sobre qualitat de l’aire estimen que vora el 97% dels infants europeus respiren aire contaminat. 

Aquests emergents i rellevants reptes sanitaris requereixen un abordatge innovador des d’àmbits molt diversos, també fora de l’estrictament sanitari. Segons el Programa de Medi Ambient de les Nacions Unides, les solucions basades en la natura poden contribuir a mitigar o corregir molts dels actuals problemes en salut i medi ambient. La renaturalització de les ciutats, amb el focus a les escoles, així com la prescripció de natura, són puntals per una transformació cap a un nou model de salut. 

La Salut Mediambiental Pediàtrica (SMAP) o Pediatria Ambiental és una emergent subespecialitat pediàtrica que aborda la salut i medi ambient de la infància i adolescència. El 2010 l’OMS va establir les guies per a la creació d’unitats especialitzades que haguessin de desplegar l’assistència, la formació, l’educació comunitària, la recerca i l’assessorament en aquest àmbit. El 2016 es va entomar el repte i es va posar en marxa la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica (PEHSU) de Catalunya, situada a la Garrotxa. El 2019 va tenir lloc la I Jornada de Salut Mediambiental a Olot, un punt de trobada per a professionals de la salut maternoinfantil, de l’atenció a la infància i l’adolescència, i del medi ambient en general, obert a tota la societat civil, on s’exposaren, es debateren i s’actualitzaren coneixements i propostes de millora sobre la influència del medi ambient en la salut infantil. Després d’una pausa propiciada per la pandèmia de la Covid-19, el 24 de març de 2023 tindrà continuïtat amb una segona edició centrada en les solucions que des de la salut mediambiental es poden oferir a la multitud de problemàtiques existents en l’àmbit de la salut i el medi ambient. 

Inscripcions a pehsu.cat 

Programa de la jornada: II Jornada SMAP