Bons resultats en el procés d’acreditació de l’Hospital d’Olot

L’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa ha assolit amb èxit el procés d’acreditació per a centres sanitaris actualment vigent a Catalunya i que es porta a terme des del 2007. Aquest fet demostra l’adequació del centre al nivell de qualitat establert pel Departament de Salut.

Els resultats obtinguts aquest 2017 són millors respecte de l’anterior procés d’acreditació passant d’un 89,24% el 2013 d’estàndards essencials assolits a un 95,91% aquest 2017.

El resultat obtingut constitueix un reconeixement als treballadors de l’hospital i fa palès l’intens treball realitzat i l’adhesió del centre a la cultura de la qualitat. Un treball conjunt de tots els professionals que es va accentuar en el moment del trasllat de l’hospital, quan van haver de revisar i redefinir tots els protocols i circuits de treball i modificar tota la documentació relacionada.

L’acreditació és el procés pel qual una organització sanitària s’incorpora a un sistema de verificació externa que determina el reconeixement d’un nivell de qualitat i competències superior als estàndards exigibles per a l’autorització administrativa d’un centre sanitari. La certificació és imprescindible perquè els hospitals puguin prestar serveis d’atenció sanitària pública a Catalunya.

El model actual d’acreditació d’hospitals es basa en el Model d’excel·lència de la Fundació Europea per a la Gestió de la Qualitat, European Foundation for Quality Management (EFQM), i inclou l’avaluació de 685 estàndards considerats essencials. Per tal d’assolir l’acreditació és necessari que l’hospital compelixi, com a mínim, el 65% dels estàndards essencials. 

En aquest procés cada centre realitza una autoavaluació interna dels estàndards definits i, posteriorment, una entitat externa independent i autoritzada pel Departament de Salut realitza una avaluació externa en què audita l’organització en relació amb el conjunt d’estàndards de qualitat establerts, a través de visites a les diferents unitats assistencials i no assistencials i d’entrevistes als professionals.

Entrada_Hospital