Acreditació de bronze com a Hospital Sense Fum

La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa va renovar l’acreditació com a centre hospitalari de la Xarxa Catalana d’Hospitals Sense Fum com a membre de bronze, reconeixent la tasca de promoció de les polítiques actives pel control del tabaquisme en l’àmbit hospitalari.

L’acte, organitzat per la Xarxa Catalana d’Hospitals Sense Fum, reconeix la feina que fan els seus membres en la promoció de les polítiques actives pel control  del tabaquisme en l’àmbit hospitalari. L’objectiu final de la Xarxa és assegurar un ambient sense fum, formar i sensibilitzar els professionals sanitaris sobre el problema del tabaquisme, activar programes de cessació tabàquica i promoure activitats de prevenció i control del tabaquisme. Cada tres anys es realitza una avaluació de la implantació de les mesures per al control del tabaquisme a cada centre. Seguint les recomanacions de la Xarxa Internacional d’Hospitals Sense Fum, es mesuren les fites i progressos dels hospitals membres en funció de difernets indicadors del compliment de les polítiques i intervencions de control del tabaquisme. Segons aquest grau de compliment s’estableixen 5 categories: membre, bronze, argent, argent amb menció or i or.

En l’edició de 2017 s’han acreditat 82 centres hospitalaris catalans, dels quals 21 són membre, 20 bronze, 13 argent, 6 argent menció or i 8 or.