Anàlisis Clíniques

L’extracció de les mostres es realitza cada dia de 7 a 10h a consultes externes de l’hospital. A més, el laboratori es coordina amb l’atenció primària per dur a terme la presa de mostres i evitar desplaçaments.

EQUIP

Cap de servei
Ferran Soldevila Fàbrega

Capital humà assignat al servei
Facultatius especialistes en anàlisis clíniques
Mercè Casamitjana Nogué
Esther Sanfeliu Riera

Tècnics i tècniques de laboratori
Antònia Fernández
Mercè Franquesa Vernedas
Laura Herrera Jiménez
Carla Jofre Gomez
Jenifer Jordano Martos
Gemma Martínez Lòpez
Yuting Ma
Carme Muntada Casadellà
Gerard Port Grabalosa
Jiandrey Valentina Trujillo Morales
Marta Teruel Salvador
Hajjia Boukrah
Alba Amieva Potrony

ENLLAÇOS D’INTERÈS