Anàlisis Clíniques

L’extracció de les mostres es realitza cada dia de 8h a 10h al consultori 12 de consultes externes de l’hospital. A més, el laboratori es coordina amb l’atenció primària per dur a terme la presa de mostres i evitar desplaçaments.

EQUIP

Cap de servei
Ferran Soldevila Fàbrega

Capital humà assignat al servei
Facultatius especialistes en anàlisis clíniques
Mercè Casamitjana Nogué
Esther Sanfeliu Riera

Tècnics i tècniques de laboratori
Ester Escapa Busquets
Antònia Fernández
Mercè Franquesa Vernedas
Laura Herrera Jiménez
Cristina Juncà Piña
Carme Muntada Casadellà
Gerard Port Grabalosa
Noemí Romero Sarrià

ENLLAÇOS D’INTERÈS