Hemodiàlisi

L’hemodiàlisi és un tractament de substitució de la funció renal que consisteix en filtrar la sang periòdicament. Durant aquest procés, la sang s’extreu de l’organisme i es fa circular pel dialitzador o filtre on s’eliminen les toxines acumulades i l’excés de líquids. Després es retorna la sang neta a l’organisme.

El Servei d’Hemodiàlisi a l’Hospital d’Olot l’ofereix Clínica Girona. L’àrea consta de 13 punts de tractament i dona cobertura a tota la comarca de la Garrotxa.

EQUIP

Cap de servei:
Josep Mª Bronsoms ArteRo

Tècnica de cures Auxiliar Infermeria:
Josefina Donadeu Farrarons

Infermeres:
Pilar Melián Feixas
Sílvia Coll Viñolas

El capital humà assignat al servei:
Nefròlegs i nefròlogues adjunts al servei

CONTACTE

El servei obre tres dies la setmana –dilluns, dimecres i divendres- en horari de 8h del matí a les 20h del vespre.
Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa 972.26.18.00 / ext. 6243
E-mail: hemodialisi@hospiolot.cat