Àrees assistencials

Consells i vacunacions
Consultes externes
Diagnòstic per la imatge
Farmàcia
Hemodiàlisi
Hospital de Dia Mèdic-Oncològic i Quirúrgic
Urgències
Hospitalització
Laboratori clínic
Quiròfan / procediments
Rehabilitació
Sala de parts
Altres serveis