Atenció Primària

El CatSalut assigna a tots els ciutadans i ciutadanes un equip d’atenció primària (EAP) i un Centre d’Atenció Primària (CAP)  de referència segons el lloc de residència. Als pobles més petits l’atenció primària s’ofereix als consultoris locals (CL). L’EAP que és on cal anar quan es té un problema de salut o quan es vol prevenir d’alguna malaltia ofereix assistència sanitària i social, i serveis de promoció de la salut, d’atenció preventiva, curativa i rehabilitadora.
Quan el problema de salut requereix uns serveis o una atenció que des del CAP no es poden oferir, l’EAP fa una interconsulta al recurs assistencial més adient en cada cas (altres serveis especialitzats, proves diagnòstiques, etc.)

· Consultar guia de serveis de l’EAP de Sant Joan les Fonts

· Consultar guia de serveis de l’EAP de la Vall d’en Bas – Hostoles

CARTERA DE SERVEIS

Servei d’atenció a domicili. Programes d’atenció domiciliària per a les persones que pel seu estat de salut no es poden traslladar fins al CAP o consultori local.
Programa ATDOM ofereix prevenció i promoció de la salut, tant del pacient com del cuidador, activitat rehabilitadora i coordinació entre els membres del propi equip com també amb l’atenció especialitzada amb la finalitat d’atendre els pacients amb processos de dependència, d’alta complexitat o amb situacions de fragilitat. Sempre en contacte amb les possibles  altes hospitalàries.

Davant d’una urgència mèdica el telèfon de CatSalut Respon 061 orientarà la persona malalta del recurs més adequat. Si la persona pot arribar al seu centre d’atenció primària (CAP) són els mateixos professionals assistencials dels serveis d’atenció primària els qui se’n faran càrrec. Fora de l’horari se’l derivarà al centre amb atenció continuada més proper.
En cas d’emergència greu és convenient trucar al telèfon 112 i es pot anar a qualsevol centre de la xarxa hospitalària d’utilització pública.

Assumeixen la valoració de risc social i assessorament sobre recursos socials, sanitaris, psicològics i jurídics. Per a més informació consultar al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.

Les Unitats d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) vinculades a l’atenció primària i l’atenció especialitzada són equips formats per llevadores, ginecòlegs/òlogues i infermeres.
Els serveis que ofereixen inclouen l’atenció als joves, el consell reproductiu, el control i seguiment de l’embaràs, el diagnòstic prenatal, l’educació maternal, l’atenció al puerperi, la prevenció del càncer de coll uterí i del càncer de mama, l’atenció a les malalties de transmissió sexual i a la patologia ginecològica, activitat comunitària a persones adultes, educació afectiva i sexual i atenció a la violència vers les dones.

L’ASSIR visita a l’Hospital d’Olot, el CAP de St. Esteve d’en Bas, el CAP de Besalú i el CAP de St. Joan de les Fonts.

Diagnòstic i atenció als principals problemes de salut aguts i crònics, atenció personalitzada i de confiança, activitats de prevenció (vacunació, detecció precoç de malalties…), promoció d’hàbits saludables i informació i consells de tipus sanitari i assistencial.
Programa de prevenció i atenció a la cronicitat del Departament de Salut, PPAC.

Ofereixen aquesta assistència tant professionals de medecina com d’infermeria.

La psicologia als Centres d’Atenció Primària (CAP) tenen l’objectiu de millorar la detecció precoç dels problemes de salut mental, tant en població població adulta, com infantojuvenil i addiccions. A més d’oferir recursos i recolzament emocional en els processos de dol o malestar psicològic, entre altres.
Als CAP de Sant Esteve d’en Bas i Sant Joan les Fonts l’equip de professionals de psicologia provenen de l’IAS  i Mutuam
L’atenció primària vetlla per la salut bucodental de la població, fent especial èmfasi en els nens, embarassades i grups de risc. Revisió bucodental, consells d’higiene oral i nutrició, aplicació de fluor, segellat de fissures, extraccions dentals, sol·licituds de radiografies, diagnòstic de malalties bucodentals i derivació a cirurgia maxil·lofacial sempre que sigui necessari.

Si el pacient precisa quelcom s’ha de dirigir als professionals de l’admissió on els ajudaran a obtenir la informació sobre els diferents tràmits que siguin necessaris. També vetllaran pel compliment dels drets i deures dels usuaris.
Carta dels drets i deures dels usuaris
Voluntats anticipades

L’usuari trobarà a la seva disposició una Unitat d’Atenció al Ciutadà (UAC) a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa. Contacte

INFORMACIÓ SANITÀRIA

Canal Salut

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya posa a disposició de tots els/les usuaris/àries un canal de salut amb temes rellevants en l’àmbit de la Salut, on es dona consells de salut i informació d’altres aspectes.
Canal Salut

EQUIP

Direcció:
Glòria Bassets Pagès

Coordinadora d’infermeria:
Susagna Serrano Pagès

Responsable administratiu:
Raül Galán Orellana

El capital humà assignat a l’EAP:
Fisioterapeuta
Ginecòlegs/logues
Higiniesta bucodental
Infermeres
Llevadores
Metges/esses de família
Nutricionista
Odontòlegs/logues
Pediatres
Personal no sanitari que ofereix atenció al ciutadà
Psicòlegs/òlogues
Referent de benestar emocional
Treballador/a i Educador/a Social