Audiometries

L’audiometria és la prova de la capacitat auditiva, els resultats de les proves audimètriques s’utilitzen per diagnosticar la pèrdua d’audició o malalties de l’oïda. No cal cap preparació prèvia del pacient, únicament seguir les indicacions  del professional.