Balanç del primer any en funcionament de l’Hospital de Dia Oncològic

Des del desembre de 2015 s’han dut a terme un total de 96 tractaments oncològics
La previsió del programa és tractar determinats càncers de mama i còlon, així com mielomes i alguns tipus de limfomes
El projecte evita desplaçaments a Girona pels pacients i familiars

L’Hospital de Dia Oncològic de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa es va posar en marxa a finals de desembre del 2015. Es va començar amb tractaments de seguiment d’hematologia i algun cas d’oncologia. Des de llavors, s’han dut a terme un total de 96 tractaments oncològics i unes 300 sessions hospital de dia.  

L’inici de l’activitat ha estat lenta i progressiva, a fi de consolidar tot el pla de treball i circuits, així com completar la implantació del programa informàtic de l’ICO (Institut Català d’Oncologia), que és l’entitat que dona aquest servei a l’Hospital d’Olot.

Aquest programa, anomenat ESPOQ2, garanteix la traçabilitat dels fàrmacs des del moment de la prescripció per part del metge fins a l’administració al pacient, passant per tot el procés de preparació a l’àrea de farmàcia. Juntament amb el programa s’incorporen equipaments tecnològics de suport a farmàcia i a l’àrea d’Hospital de Dia, espai on s’apliquen els tractaments.

Aquesta prestació evita desplaçaments a Girona tant per pacients com per acompanyants, estalviant temps i desgast econòmic. Representa també un canvi per tots els professionals del centre, ja que les urgències o algunes complicacions s’atenen a l’Hospital, sense necessitat de desplaçament. Com totes les proves i tractaments que s’incorporen a la feina diària dels professionals de l’Hospital, aquesta nova activitat implica un estímul i alhora un augment de la complexitat a desenvolupar al centre. 

Està previst que es realitzin unes 900 sessions l’any –entre tractaments i activitats relacionades- de determinats tipus de càncers de mama i colon, així com mielomes i alguns tipus de limfomes.