Busquem cap de servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu

Busquem cap de servei de Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu
Buscamos jefe de servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo

REQUISITS
Requisitos

 • Títol de Llicenciat/ada en Medicina General (homologació en cas de ser estranger)
 • Títol d’especialista en Cirurgia General i de l’Aparell Digestiu

S’OFEREIX
Se ofrece

 • Relació contractual indefinida i a jornada completa, horari de dilluns a divendres de 7.30 h a 15 h
 • Possibilitat de realitzar guàrdies d’atenció continuada de l0calització i presencials
 • Possibilitat de la realització de mòduls complementaris per atendre serveis externs
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge
 • Remuneració segons conveni laboral SISCAT

ES VALORARÀ
Se valorará

 • Capacitat de treball en equip i amb voluntat de liderar equips multidisciplinars
 • Experiència professional a altres serveis de cirurgia i experiència en lideratge d’equips
 • Capacitat d’adaptació i motivació per l’aprenentatge 
 • Actitud empàtica i conciliadora 

CANDIDATS/ES INTERESSATS/ADES
Candidatos/as interesados/adas 

 • Enviar CV actualitzat i carta de presentació a la Borsa de Treball abans del 26 de setembre de 2021, amb el codi de selecció: Ref. 01CAPCIR/2021
 • Incorporació a partir de l’1 d’octubre de 2021 o un cop superat el procés de selecció

Per a més informació:
Para más información:

Borsa de Treball