Busquem cap de Servei d’Urgències

Busquem cap de Servei d’Urgències
Buscamos jefe de Servicio de Urgencias 

REQUISITS
Requisitos

 • Títol de Llicenciat/ada en Medicina (homologació en cas de títol estranger)
  Título de Licenciado/da en Medicina (homologación en caso de ser extranjero)
 • Títol d’especialista en medicina familiar i comunitària, medicina interna o medicina intensiva
  Título especialista en medicina familiar y comunitaria, medicina interna o medicina intensiva
 • Experiència professional en urgències hospitalàries i extrahospitalàries
  Experiencia profesional en urgencias hospitalarias y extra hospitalarias 

S’OFEREIX
Se ofrece

 • Relació contractual: laboral indefinit a jornada completa
  Relación contractual: contrato laboral indefinido a jornada completa 
 • Incorporació immediata un cop superat el període de selecció
  Incorporación inmediata una vez superada el período de selección
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge
  Formación continua y reciclaje

ES VALORARÀ
Se valorará

 • Capacitat de lideratge i organització del Servei d’Urgències
  Capacidad de liderazgo y organización del Servicio de Urgencias
 • Il·lusió per poder formar un equip de persones dinàmiques i amb coneixements per atendre les responsabilitats de l’equip mèdic d’urgències
  Il·lusión para formar un equipo de personas dinámicas y con conocimientos para atender las responsabilidades del equipo médico de urgencias
 • Capacitat de treball en equip i amb voluntat de formar equips multidisciplinaris per poder atendre de manera eficient les urgències
  Capacidad de trabajo en equipo y con la voluntad de formar equipos multidisciplinarios para poder atender de forma eficiente las urgencias

CANDIDATS/ATES INTERESSATS/ADES
Candidatos/atas interesados/adas

 • Enviar CV actualitzat i carta de presentació, exposant les motivacions per presentar-se al càrrec, a personal@hospiolot.cat amb el codi de selecció. Ref. 01CURG/2019
  Enviar CV actualizado y carta de presentación, exponiendo las motivaciones que le han llevado a presentarse a la convocatoria, a personal@hospiolot.cat con el código de selección. Ref. 01CURG/2019
 • Termini màxim de presentació de sol·licituds:  17 de novembre de 2019
  Fecha máxima de presentación de solicitudes:  17 de noviembre de 2019

Per a més informació
Más información 

972.27.51.26 | personal@hospiolot.cat