Busquem metge/essa especialista en cirurgia general i de
l’aparell digestiu

Busquem un/a metge/essa especialista en cirurgia general i de l’aparell digestiu
Buscamos médico especialista en cirugía general y del aparato digestivo

REQUISITS
Requisitos

 • Títol de Llicenciat/ada en Medicina (homologació en cas de títol estranger)
  Título de Licenciado/da en Medicina (homologación en caso de ser extranjero)
 • Títol d’especialista en cirurgia general i de l’aparell digestiu ((homologació en cas de títol estranger o en tràmit)
  Título especialista en cirugía general y del aparato digestivo (homologación o en trámite)

S’OFEREIX
Se ofrece

 • Relació contractual: laboral indefinit a jornada completa
  Relación contractual: contrato laboral indefinido a jornada completa 
 • Incorporació immediata un cop superat el període de selecció
  Incorporación inmediata una vez superada el período de selección
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge
  Formación continua y reciclaje

ES VALORARÀ
Se valorará

 • Persona responsable, organitzada i empàtica amb els pacients
  Persona responsable, organizada y empática con los pacientes
 • Capacitat de treball en equip i de comunicació assertiva
  Capacidad de trabajo en equipo, liderazgo y comunicación asertiva

CANDIDATS/ATES INTERESSATS/ADES
Candidatos/atas interesados/adas

 • Enviar CV actualitzat amb fotografia i carta de presentació personal@hospiolot.cat amb el codi de selecció. Ref. 01CIR/2019
 • Enviar CV actualizado con fotografía y carta de presentación a personal@hospiolot.cat con el código de selección. Ref. 01CIR/2019

Termini màxim de presentació de sol·licituds:  24 d’octubre de 2019
Fecha máxima de presentación de solicitudes:  24 de octubre de 2019


Per a més informació
Más información 

972.27.51.26 | personal@hospiolot.cat