Busquem un/a programador/a analista de dades

REQUISITS: 

 • Diplomatura, Grau, Llicenciatura o superior en tecnologies de la informació o titulació equivalent.
 • Experiència acreditada com a analista de dades i desenvolupament de quadres de comandament. 

S’OFEREIX: 

 • Contracte temporal de sis mesos amb la possibilitat d’un contracte indefinit. Període de prova d’un mes. 
 • Salari segons Conveni SISCAT.
 • Incorporació immediata un cop superat el període de selecció.
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge.
 • Flexibilitat d’horari i vacances. 

FUNCIONS:

 • Recopilar múltiples indicadors (KPIs) a partir de l’anàlisi, integració, filtratge i explotació de les dades de sistemes d’informació. 
 • Definir i desenvolupar el quadre de comandament institucional.

TAMBÉ ES VALORARÀ: 

 • Experiència acreditada en la gestió de projectes tecnològics. 
 • Experiència acreditada en l’ús, desenvolupament i creació de quadres de comandament en, com a mínim, una de les següents eines de business intelligence: Microsoft Power BI, QlikView, SAP BI, Tableau i Oracle BI. 
 • Experiència acreditada en l’entorn sanitari.  

PERFIL COMPETENCIAL: 

 • Capacitat de compromís amb la institució i amb les tasques a desenvolupar, efectivitat, eficiència i voluntat de millora. 
 • Capacitat per a la presa de decisions. 
 • Facilitat per la interlocució a nivell directiu i de comandaments. 
 • Treball en equip amb orientació a client i a les seves necessitats. 
 • Facilitat per comunicar temes tecnològics amb claredat i concisió a usuaris de les TIC. 
 • Inquietud personal per mantenir-se al dia en l’evolució general de les TIC. 
 • Flexibilitat i adaptació als canvis. 

CANDIDATS/TES INTERESSATS/ADES: 

 • Carta de presentació exposant les motivacions i inquietuds per presentar-se a la convocatòria i CV actualitzat amb les següents dades: 
  • Nom i cognoms, telèfons i correu electrònic. 
  • Mèrits acadèmics: titulació acadèmica universitària i formació posterior (màster o postgrau). 
  • Mèrits professionals: detall de l’experiència professional en els diferents àmbits de l’especialitat. 
  • Mèrits de gestió de projectes TIC a nivell de formació relacionada en aquest aspecte i data d’assoliment, així com l’experiència en anàlisi i gestió de dades. 
 • Enviar-ho a través de la borsa de treball de la Fundació amb el codi de selecció: Ref. 02DADESTIC/2024. Termini màxim de presentació de sol·licituds: 5 de març de 2024 (inclòs)