Campimetria

El camp visual es defineix com l’espai en el qual un objecte pot ser vist mentre la mirada de la persona es manté fix a un punt situat a davant. Per tant, la campimetria és un examen que s’utilitza per valorar possibles  alteracions del camp visual.
Requereix col·laboració per part del pacient. Té una durada d’uns 20-30 minuts. Es pot venir sol.