Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia

El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia (COT) s’encarrega de la valoració clínica, del diagnòstic, la prevenció, el tractament per mitjans quirúrgics i/o no quirúrgics. A més s’encarrega del seguiment i la rehabilitació adient pel restabliment funcional definitiu de l’atenció del pacient portador de malalties congènites i adquirides, de deformitats, i d’alteracions funcionals traumàtiques i no traumàtiques de l’aparell locomotor i les seves estructures associades.

CARTERA DE SERVEIS

Es realitza assistència als pacients remesos d’atenció primària, de diferents mútues o d’altres serveis de l’hospital per diagnòstic i/o tractament, que per la seva patologia els permet visitar-se de forma programada.

– Cirurgia ortopèdica i traumatològica de qualsevol regió de l’aparell locomotor, exceptuant la cirurgia de raquis i l’associada a lesions vasculars.
– Cirurgia artroscòpica articular.
– Cirurgia reconstructora de maluc, genoll i espatlla i les seves revisions. Programa de Fast-Track per a cirurgies primàries d’artroplàsties d’implant de genoll i maluc.

Altres patologies segons criteri mèdic és remetrà a l’hospital de referència: Hospital Dr. Josep Trueta de Girona.

El Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia donarà cobertura les 24 hores del dia, 365 dies/any. Aquesta cobertura quedarà garantida per un adjunt de guàrdia localitzat a criteri del personal mèdic d’urgències.

L’activitat  engloba la totalitat de les tècniques quirúrgiques de l’especialitat: tècniques de cirurgia oberta, tècniques mínimament invasives, cirurgia artroscòpia i cirurgia de Fast-Track.

Cirurgia artroscòpia

L’artroscòpia és una tècnica quirúrgica mínimament invasiva que consisteix en la introducció d’una lent (com una càmera de vídeo) dins d’una articulació a través d’unes incisions diminutes de no més de 5 mil·límetres. D’aquesta manera, el cirurgià pot accedir fàcilment a l’articulació visualitzant totes les estructures. Gràcies a aquesta tècnica tots els procediments que es realitzen són de recuperació més ràpida, menys dolorosa i amb menys complicacions.

Cirurgia de Fast-Track

El Fast-Track és un nom concepte d’intervenció a les pròtesi totals de genoll i maluc amb l’objectiu d’optimitzar i agilitar tot els processos en els que es veu implicat el pacient sotmès a aquesta intervenció, des de la seva primera visita amb el traumatòleg fins a l’alta hospitalària i retorn al domicili.

S’ingressen els pacients que per les seves característiques, per la gravetat de la seva patologia o per la complexitat de l’estudi que requereixen no poden ser adequadament atesos en règim ambulatori.
El Servei de COT realitza una visita mèdica diàriament, juntament amb el personal d’infermeria, coordinació fonamental perquè el procés assistencial sigui el satisfactori.

EQUIP

Cap de servei:
Manel Vancells Garrido

Metges adjunts al servei:
Amir Cruz Balaños
Josep Franco Sampietro
Josep Fusté Vilalta
Darío Gaitán Tovar
Antoni Pérez Navarro
Joan Tubella Pecellín