Canal Ètic

Aquest és el sistema intern d’informacions de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa. En aquest es pot informar ràpida i fàcilment de les preocupacions sobre conductes indegudes reals o sospitoses que puguin afectar a l’entitat o al benestar de les persones.

El Canal d’Ètic no s’ha d’utilitzar per a acusar falsa o deliberadament a altres persones i no s’han d’aportar informacions errònies.

Aquest canal permet formular denúncies anònimes, tot i que recomanem que s’indiquin les dades d’identificació en la comunicació. Independentment de si finalment es fa o no, s’ha de consultar posteriorment la bústia de comunicació segura en aquesta pàgina. Això farà que sigui molt més segur i més fàcil comunicar-se amb la institució una vegada ens hagi reportat els fets.

Totes les comunicacions seran tractades de forma estrictament confidencial. Es pot trobar més informació sota el punt del menú política de privacitat.

Les comunicacions relacionades amb possibles conductes indegudes també es poden denunciar a autoritats externes corresponents. Es pot trobar una descripció general a la política del canal ètic.

CANAL ÈTIC