Cardiologia

La cardiologia és la branca de la medicina que estudia l’anatomia, la fisiologia i la patologia del cor.

CARTERA DE SERVEIS

Consultes externes

Es realitza assistència als pacients remesos d’atenció primària, de diferents mútues o d’altres serveis de l’hospital per diagnòstic i/o tractament, que per la seva patologia els permet visitar-se de forma programada.

Tècniques específiques:
Ecocardiograma doppler color transtoràcic 
Holter cardíac de 24 h 
Prova d’esforç 

És un procediment terapèutic que consisteix a aplicar sota anestèsia general una descàrrega elèctrica controlada sobre la superfície del tòrax per tal de retornar el ritme del cor al ritme normal.
Cal venir en dejú el dia previst a l’hospital de dia i seguir el tractament farmacològic que s’hagi indicat. El pacient serà traslladat a quiròfan, on sota fàrmacs anestèsics s’aplicaran una o vàries descàrregues elèctriques, que no han de ser doloroses. Després d’unes hores d’observació el pacient podrà marxar i se li donaran instruccions per seguir a domicili.
Amb freqüència pot aparèixer una lesió cutània per cremada a la zona de l’aplicació de l’energia, en general de primer grau (envermelliment i lleuger dolor), que en la majoria de casos no requerirà tractament.
S’informarà d’altres riscos potencials encara que poc freqüents així com de l’existència de procediment alternatiu farmacològic.
Es demanarà al pacient abans del procediment la signatura d’un consentiment informat

La coronariografia o cateterisme cardíac és una prova diagnòstica per mirar les artèries coronàries. La prova es fa a la sala d’hemodinàmica de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta, situada a la sisena planta zona central. El centre contactarà amb el pacient per indicar-li el dia i l’hora que té la prova programada. En la majoria d’ocasions es podrà fer ambulatòriament, és a dir, sense ingressar prèviament a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa. Uns dies abans caldrà fer-se una analítica, una radiografia de tòrax i es demanarà que se signi el consentiment informat.
-Veure Informació al pacient de la coronariografia

Altres proves diagnòstiques o de tractament invasiu (ecocardiograma tranesofàgic, cateterisme cardíac, estudi electrofisiològic , implant de dispositius…) es remetrà a altres centres segons la patologia.
La unitat 3, medicina interna, assumeix l’ingrés del pacient de totes les especialitats mèdiques i l’especialista, en aquest cas de cardiologia, fa de  consultor i realitza o gestiona les proves específiques pertinents si s’escauen.

L’hospital de dia permet un ingrés curt, per tal de donar suport a:
– Procediments ambulatoris com la cardioversió elèctrica
– Assistència i tractament de la insuficiència cardíaca crònica descompensada

Actualment existeix un flux de comunicació entre cardiologia i l’atenció primària ia través de consultes virtuals.

EQUIP

Metges i metgesses:
Laura Muntaner Muñoz
Rosa Piulats Egea
Pau Vilardell Rigau