COMUNICAT

En relació amb les manifestacions del Comitè d’Empresa sobre la gestió de diversos aspectes organitzatius, assistencials i econòmics de l’Hospital d’Olot, la Direcció de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa considera traslladar les següents consideracions:

  • La manca de professionals en el sistema sanitari és una problemàtica real i que malauradament s’està agreujant. Tot i això, en algunes especialitats mèdiques s’està col·laborant i reforçant altres centres sanitaris de la Regió, com l’Hospital de Campdevànol o l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona.
  • La Direcció ha pres mesures per evitar sobrecàrregues de treball als professionals. Puntualment s’han tancat alguns llits de les unitats d’hospitalització i s’han reprogramat algunes intervencions quirúrgiques ajornables.
  • La Fundació compta amb més d’un 90% dels contractes indefinits i, la majoria d’ells, a jornada completa.
  • S’ha respectat el nombre de dies de vacances dels professionals.
  • El percentatge d’absentisme a la Fundació està dins la mitjana del sector sanitari, segons dades facilitades pel Servei Català de la Salut. Les últimes dades, del juliol de 2022, situaven l’absentisme laboral a Catalunya en un 8,34% i a la Fundació en un 7,95%.
  • L’Hospital d’Olot, com la resta de centres de Catalunya, ha viscut i està vivint una situació d’elevada complexitat amb la pandèmia de la COVID-19 que ha afectat directament als professionals de la salut. És per això que en aquests darrers mesos s’han engegat iniciatives internes com la teràpia immersiva o l’espai d’autocura.
  • El conveni vigent del SISCAT, signat pels sindicats, contempla el pagament de la retribució variable en funció del compliment dels objectius (DPO) sempre i quan hi hagi equilibri pressupostari. Aquest 2021 s’ha pagat el 100% de les DPO.
  • La Direcció està en absolut desacord en què hi hagi “indiferència per part dels superiors” i una “manca absoluta de comunicació entre el Comitè d’Empresa i la Direcció”. Tal i com ha estat fent els darrers anys, la Direcció continua oberta a trobar-se periòdicament amb el Comitè d’Empresa.
  • Els professionals de la Fundació sempre han mostrat una capacitat d’adaptació i compromís envers la ciutadania per oferir i garantir una assistència de qualitat.

Olot, dimecres 2 de novembre de 2022