Consells i vacunacions a viatgers internacionals

El programa de vacunacions i consells de salut per a viatgers internacionals proporciona una atenció individualitzada a les persones que es desplacen a països on cal prendre mesures preventives especials. El programa també presta atenció de salut als membres de comunitats d’immigrants provinents d’aquests països.

Vacunes:
– Per posar-se la vacuna de la febre groga, demanar cita a alguna de les Unitats de Salut Internacional.
– Altres vacunes, omplir formulari aquí 
Si només es necessita informació sobre vacunacions internacionals, cal trucar al 061 Sanitat Respon o informar-se al portal d’informació sanitària del Departament de Salut.

ATENCIÓ A LA PERSONA

Si l’usuari va a l’hospital, cal dirigir-se a la recepció d’admissions. La citació de la visita es farà en funció de les agendes disponibles.

El dia de la visita primer s’ha de passar pel punt d’informació. Allà es donarà una fitxa per omplir i es comprovaran les dades de l’usuari.

– Targeta sanitària individual
– DNI o NIE- Passaport
– Carnet de vacunes
– La medicació que pren actualment

La vacuna de la febre groga està sotmesa a una reglamentació internacional i es pot exigir, per part de les autoritats locals del país que es visita, un certificat internacional de vacunació. Aquest tipus de vacunació només s’administrarà als centres de vacunació autoritzats.
Febre groga: s’exigeix certificat internacional de vacunació contra la febre groga a tots els viatgers per entrar a determinats països, o només als procedents d’un país endèmic o amb un brot epidèmic. Independentment de la possible exigència, aquesta vacunació és recomanable a tots els viatgers que es dirigeixin a zones infectades d’Àfrica, d’Amèrica Central o del Sud

L’Hospital d’Olot actualment no ofereix aquesta vacuna, cal adreçar-se a alguna de les Unitats de Salut Internacional.

En relació amb el servei de visita, de consell i dispensació de vacunes a la persona que viatja a tercers països, en tots els centres de vacunació internacional de l’Institut Català de la Salut s’apliquen els imports següents:
· Consell al viatger i vacunacions no obligatòries: en els supòsits de vacunacions no obligatòries, però recomanades, en l’atenció i consell al viatger internacional i dispensació de la vacuna, s’apliquen els preus següents:

– Vacunes viatgers urgents: 60 €

– Primera visita vacunes viatgers (sense vacunar, només consells): 25 €

– Primera visita amb vacunes: 40 €

– Menors de 14 anys: 15 €

– Còpia del carnet de vacunes: 5 €

EQUIP

Metge:
Oriol Aguiló Pedret

Infermera:
Imma Galan Aranda

CONTACTE

Tel: 972 26 18 00
E-mail: vacunes@hospiolot.cat
Més informació: 902 111 444 / A CatSalut Respon (061)

Demana hora