Les llistes d’espera en intervencions quirúrgiques a l’Hospital d’Olot

El Departament de Salut, a través del Servei Català de la Salut (CatSalut), ha reduït el nombre de pacients en llista d’espera per intervencions quirúrgiques, per consultes externes i per a proves diagnòstiques durant el primer semestre del 2017.

A l’Hospital d’Olot, el temps d’espera per a les intervencions quirúrgiques de cataractes, pròtesis de genoll i pròtesis de maluc es manté estable respecte el primer semestre del 2016; sempre per sota dels 6 mesos que marca el departament. Passa el mateix amb el temps d’espera de la resta de processos, que és molt inferior al temps màxim de garantia.

Podeu consultar totes les dades clicant aquí.

Llistes d’espera en intervencions quirúrgiques (juny 2016)

Intervencions quirúrgiques a l’Hospital d’Olot Nº pacients en llista d’espera Temps mig d’espera dels pacients pendents d’intervenció (dies)
Cataractes 150 40
Pròtesis de maluc 18 56
Pròtesis de genoll 31 73
Varices 72 71
Herniorrafia inguinal/femoral 50 79
Artroscòpia 35 73
Alliberament canal carpiana 35 72
Operacions múscul, tendó i fàscia mà 33 76
Excisió de la lesió cutània 92 57
Operacions de parpella i conjuntiva 33 99
Reparacions articulars 30 88

Llistes d’espera en intervencions quirúrgiques (juny 2017)

Intervencions quirúrgiques a l’Hospital d’Olot Nº pacients en llista d’espera Temps mig d’espera dels pacients pendents d’intervenció (dies)
Cataractes 120 31
Pròtesis de maluc 15 57
Pròtesis de genoll 47 61
Varices 98 99
Herniorrafia inguinal/femoral 29 68
Artroscòpia 46 67
Alliberament canal carpiana 65 81
Operacions múscul, tendó i fàscia mà 30 92
Excisió de lesió cutània 87 50
Operacions de parpella i conjuntiva 24 87
Reparacions articulars 19 84