Convocatòria externa: portalliteres i treballador/a social

Convocatòria externa: portalliteres i treballador/a social

REQUISITS:

  • En ambdues places es demana experiència en l’àmbit hospitalari

CARACTERÍSTIQUES DEL LLOC:

  • Treballador/a social: 50% de la jornada
  • Portalliteres: corretorns de nit, 18% de la jornada

CANDIDATS/ATES INTRESSATS/ADES:

  • Presentar CV actualitzat amb fotografia i carta de presentació aquí 

Termini de presentació de sol·licituds: 9 de desembre del 2018

Per a més informació:

972.26.18.00 – personal@hospiolot.cat