Infermera de cures

El principal objectiu que vol assolir el Servei de Cures d’Infermeria és el tractament i la curació definitiva de la ferida, ja sigui lleu o greu. Aquest objectiu s’assoleix a partir de plans de cures estàndards, on infermeria, després de la valoració del pacient, acaba definint el pla de cures personalitzat. La infermera també assumeix tasques pròpies de prevenció, educació i seguiment del diagnòstic.

CARTERA DE SERVEIS

La cartera de serveis del Servei de Cures d’Infermeria actua sobre pacients derivats de les diferents unitats d’hospitalització, mútues o des d’altres hospitals. El servei realitza tractament de cures, seguiment, prevenció, educació i administració farmacològica al Servei de Consultes Externes.

EQUIP

Infermera:
Ester Puigdemont Planella