Des de fa uns mesos, l’Hospital d’Olot assumeix les extraccions de còrnia

En una primera fase les extraccions de les còrnies les assumia el Banc de Sang i Teixits. Des de fa uns mesos és el personal d’infermeria qui desenvolupa aquesta tasca a l’Hospital d’Olot.
L’acompanyament dels professionals a la família i al donant mateix és clau per explicar tot el procés de donació i quins són els beneficis. 

Durant el 2019 s’ha iniciat i consolidat el treball d’un equip propi de la Fundació per a l’extracció de còrnies. Fins ara, les extraccions les realitzava el Donor Center, la unitat dins el Banc de Sang i Teixits que coordina la donació i l’extracció de teixits a Catalunya. Des de finals del 2019, i després d’una formació específica, són els mateixos professionals de l’Hospital d’Olot qui fan aquesta tasca. 

La comissió, integrada per professionals d’infermeria i mèdics, també és l’encarregada de promoure la donació tant dins com fora de la institució. 

El projecte d’implantació per a la donació d’òrgans i teixits a l’Hospital d’Olot es va iniciar lestiu del 2018 i preveia dues fases. La primera, que es basava en assumir les tasques d’informació, detecció i organització; i una segona que va començar a finals del 2019 i que consistia en formar els professionals d’infermeria perquè poguessin fer ells directament l’extracció de còrnies

La comissió de donacions de la Fundació, integrada per infermeres, metges i auxiliars d’infermeria, és qui actualment fa les tasques de detectar els donants, informar a les famílies, revisar la història clínica, fer les determinacions analítiques prèvies i des de fa uns mesos, també l’extracció de còrnies. Uns processos que principalment els assumeixen les infermeres

Gràcies a la generositat dels donants i de les seves famílies, durant el 2019 i els primers mesos d’aquest 2020 -tenint en compte l’excepcionalitat del COVID-19-, s’han fet un total de 40 extraccions a l’Hospital d’Olot. 

Qui pot ser donant de còrnia?

Tothom pot ser donant i té el dret de donar, dels 2 als 89 anys. Quan una persona es planteja la possibilitat de ser donant de teixits, la primera cosa que ha de fer, i la més important, és comunicar la seva decisió a la família i als amics més propers. 

Les condicions clíniques en el moment de la mort determinaran si els teixits són vàlids per al transplantament. I contràriament al que es pot creure, tenir miopia, estigmatisme, hipermetropia, o haver estat operat de cataractes no impedeix que les còrnies siguin viables per a un transplantament. Tampoc haver patit un càncer. 

Per què calen còrnies?

La majoria de receptors de còrnia i de teixit ocular són pacients amb distròfies o edemes corneals, que poden suposar pèrdua de visió. El transplantament de la còrnia malmesa per una d’un donant és l’única manera que tenen aquestes persones de recuperar la visió.

Amb cada còrnia donada es pot ajudar dues persones a recuperar la visió perquè es pot dividir la còrnia en dos segments que es trasplanten a pacients diferents. 

La còrnia és un teixit viu que cal trasplantar abans d’una setmana després de l’extracció. També hi ha la possibilitat de conservar-se fins a tres setmanes a 31 graus.