Dietista

Un dietista és un professional sanitari expert en alimentació, nutrició i dietètica. Es preocupa principalment del tractament nutricional de les malalties. Tanmateix intervé en la gestió de control de qualitat i seguretat alimentària, el disseny i la planificació dels menús (d’hospitalització i del servei de restauració de l’Hospital)

CARTERA DE SERVEIS

La cartera de serveis del Servei de Dietètica actua sobre l’alimentació de la persona o grups de persones sanes o malaltes. A més, inclou cobrir les necessitats fisiològiques o patològiques, preferències personals, característiques socioeconòmiques, religioses i culturals. També realitza tractament nutricional de diverses patologies i la prevenció d’altres. Tot això es porta a terme tant en les diferents unitats d’hospitalització com al Servei de Consultes Externes.

EQUIP

Dietista
Sílvia Viñas Gironella