Dreta o esquerra? Marcar la lateralitat abans d’una cirurgia demana la participació del pacient i dels professionals

La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa amb al seguretat dels pacients. Els professionals de la FHOCG treballem per poder proporcionar una atenció sanitària i sociosanitària de qualitat basada en pràctiques segures. La cultura de la seguretat d’una organització és el producte dels valors individuals i de grup, les actituds, les competències, percepecions i objectius que determinen el grau de compromís per a minimitzar el dany relacionat amb l’assistència sanitària al pacient.

En aquesta línia, la cirurgia segura és un dels pilars de la seguretat dels pacients a tenir en compte. La cirurgia segura inclou la comprovació sistemàtica dels aspectes més rellevants abans de l’anestèsia, abans d’iniciar la cirurgia i en finalitzar-la. Serveix per a prevenir errors relacionats amb el pacient, lloc i procediment correctes, preparació del pacient, prevenció de la infecció quirúrgica, prevenció de complicacions relacionades amb l’anestèsia, amb la tècnica quirúrgica, amb les mostres biològiques i amb els equipaments i instrumental emprat.

La terminologia ‘cirurgia en el lloc erroni’ o prevenir errors en el ‘lloc i procediment correctes’ engloba totes aquelles cirurgies realitzades en el costat equivocat i/o en una zona anatòmica errònia. Per evitar aquests casos, l’Hospital d’Olot instaura un nou protocol que consisteix en què el propi pacient comprovi les dades i marqui la zona que se li ha d’operar i que per tant, tingui un paper més actiu en el pas previ a l’operació. Els professionals supervisen i contrasten la informació que té el pacient amb la que consta a la història clínica.

De moment, aquest gest ja s’està portant a terme amb les operacions de traumatologia, com són les operacions de genoll i maluc, i d’oftalmologia, com són alguns casos de cataractes; en què el pacient ha de senyalar si se l’ha d’operar del costat dret o esquerre. S’espera implantar-ho aviat a totes les cirurgies programades.

La seguretat del pacient és un principi fonamental de l’atenció sanitària i la cirurgia segura una de les pràctiques que poden disminuir aquests errors, així ho impulsen des de l’OMS (Organització Mundial de la Salut) i el Departament de Salut.

Podeu llegir més informació sobre seguretat dels pacients a l’Hospital d’Olot, clicant aquí.