El Laboratori Clínic de la Fundació renova la certificació segons la norma ISO 9001:2015

El Laboratori Clínic ha adaptat la seva política de qualitat als objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i
s’ha adherit a l’Agenda 2030

Aquest mes de juliol el Laboratori Clínic de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa ha renovat la seva certificació segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015. En aquest procés es comprova i s’assegura que es compleixi la completa traçabilitat del procés analític, la correcta relació amb els clients, els proveïdors, la gestió i el control de la formació dels professionals. 

Tot i que la certificació no és obligatòria a Catalunya, l’aposta de la Fundació per assegurar la qualitat dels serveis ha permès que, des del 2018, el Laboratori Clínic estigui certificat. 

Aquest 2023 també ha superat amb èxit la inspecció del Departament de Salut que té lloc de manera periòdica, tant pel que fa referències als processos d’hemoteràpia i seguretat transfusional, com de la traçabilitat i qualitat del procés analític. 

La certificació dels laboratoris clínics és l’eina que, a més de la idoneïtat del sistema implantat per a la gestió qualitològica, garanteix que aquest laboratori és competent per a les anàlisis i assegura la qualitat dels resultats emesos. Així es controlen tots els procediments que estan inclosos en un procés analític: 

  • Processos pre analítics: preparació, identificació i transport de mostres, estabilitat de components…
  • Processos analítics: controls de qualitat i anàlisis a les àrees d’hematologia, bioquímica, immunologia, microbiologia i hemoteràpia, és a dir, totes les analítiques de sang. 
  • Processos post analítics: validació, informació, interpretació i assessorament de resultats. 

Al Laboratori Clínic de l’Hospital es porten a terme diferents proves i anàlisi d’àrees com la bioquímica i la immunologia (anàlisis referents en la funció renal, hepàtica, serologies, marcadors tumorals o hormones), l’hematologia (anèmia, leucèmia, coagulació o INR) i la microbiologia (estudis de paràsits i cultius bacteriològics i de fongs). Des del 2020 també s’ha equipat i format en tècniques de biologia molecular, aprofitant l’equipament instal·lat durant la pandèmia de la Covid-19. 

El reconeixement obtingut és fruit d’un esforç col·lectiu de llarga trajectòria, que requereix la coordinació i cooperació continuada entre els professionals del servei. 

Amb prop d’una quinzena de professionals, el laboratori dona un servei de 24 hores al dia, i inclou tota l’atenció especialitzada de la Garrotxa, a més de l’atenció primària de les ABS de Sant Joan les Fonts i la Vall d’en Bas-Hostoles. I, en alguns casos, també dona suport a les ABS d’Olot per evitar desplaçaments innecessaris de la població de la Garrotxa al Parc Martí Julià de Salt.