El Laboratori Clínic de la Fundació supera les 25.000 PCR SARS-CoV-2 processades

La compra de l’aparellatge específic i el reforç de tot l’equip de professionals han estat imprescindibles per donar resposta
a l’alta demanda d’auqest tipus de prova. 
En moments d’alta incidència del virus com és l’actual, es poden arribar a processar 200 PCR al dia. 

El Laboratori Clínic de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa ha superat les 25.000 PCR SARS-CoV-2 processades entre el 2020 (9.000) i el 2021 (16.054). Aquest volum d’activitat ha estat possible gràcies a l’adquisició de nou material i el reforç i l’adaptació tècnica dels professionals que hi treballen. 

Actualment s’estan processant unes 50 PCR diàries, amb excepció de quan la incidència del virus és més alta, que se’n poden fer fins a 200. Tot i això, amb l’aparellatge actual i un augment dels professionals que processen les proves, es podrien arribar a fer fins a 700 PCR en un dia. En menys de 24 hores el laboratori garanteix els resultats de les proves. Acutalment es processen les PCR de l’atenció primària de la Fundació (ABS Sant Joan les Fonts i ABS La Vall d’en Bas-Hostoles), dels professionals, dels nous ingressos i preoperatoris, i de les urgències hospitalàries. 

El procés fins a l’obtenció dels resultats és un procés transversal que implica molts professionals sanitaris: comença pel transport fins al laboratori dels centres d’atenció primària o dels serveis de l’hospital on es fan les extraccions de les mostres; la recepció i el registre de les mostres un cop arriben; el processament per inactivar el virus i treballar sense risc de contagi i, finalment, el processament dels equipaments d’anàlisi on es fa la tècnica PCR i se n’obtenen els resultats. Automàticament, aquests resultats queden registrats a la història clínica del pacient i es poden consultar a La Meva Salut

Nous equipaments i professionals

L’adquisició de l’aparellatge específic per fer front a la pandèmia ha estat clau per poder donar aquest servei imprescindible per a la detecció del virus. El Laboratori Clínic de la Fundació compta amb un analitzador robotitzat, que extreu i prepara les mostres; dos termocicladors, l’últim adquirit aquest estiu, que permeten analitzar les PCR; dues cabines de bioseguretat, espais tancats de treball de laboratori amb ventilació forçada per treballar de forma segura amb els materials o les mostres contaminants, i una cabina de PCR per preparar els reactius d’aquestes mostres. Tot aquest equipament s’ha ubicat en un espai tancat i específic del laboratori. 

A banda de l’aparellatge, és imprescindible l’equip humà per fer-lo funcionar. Durant els mesos de març i abril de 2020 l’equip de laboratori va fer les formacions específiques per poder utilitzar la maquinària i analitzar les mostres. En aquest període, i per poder donar resposta a la demanda creixent, s’ha sumat un tècnic de laboratori a la plantilla i un facultatiu destina part de la seva jornada a validar aquests resultats. 

L’evolució de l’anàlisi de les PCR a la Fundació

L’inici de la pandèmia el març del 2020 va suposar un canvi assistencial important, però també per als serveis de suport i logístics vinculats al sistema sanitari. El Laboratori Clínic de la Fundació no estava preparat per processar totes les mostres de PCR que s’utilitzaven per determinar la presència del coronavirus SARS-CoV-2 amb la rapidesa i la quantitat necessàries. 

En un primer moment les mostres s’enviaven al laboratori de l’Hospital Clínic de Barcelona, després van passar-se a fer a l’Hospital Universitari Dr. Josep Trueta de Girona i, durant unes setmanes, el laboratori veterinari Zoetis de la Vall de Bianya també va assumir-ne una part, reorganitzant la seva activitat habitual, i va començar a analitzar les mostres dels treballadors de la Fundació. L’abril del 2020 es va decidir equipar el laboratori de la Fundació i poder assumir tots els tests, per garantir més rapidesa en l’entrega dels resultats.