El Laboratori Clínic de l’Hospital d’Olot assoleix la certificació per l’Entitat Nacional d’Acreditació i Certificació 

El passat mes d’abril, el Laboratori Clínic de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa es va sotmetre a una auditoria de valoració, per tal d’aconseguir la seva condició de laboratori certificat segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015. En aquest procés es comprova i s’assegura que es compleixi la complerta traçabilitat d’un resultat analític, la correcta relació amb els clients, els proveïdors, la gestió i el control de la formació dels professionals.

Aquesta és la primera vegada que el Laboratori Clínic de la Fundació se sotmet a una avaluació d’aquestes característiques, una certificació que no és obligatòria a Catalunya, però sí que és necessària a altres països com França.

La certificació dels laboratoris clínics és l’eina que, a més de la idoneïtat del sistema implantat per a la gestió qualitològica, garanteix que aquest laboratori és competent per a la realització de les anàlisis i assegura la qualitat dels resultats emesos. Així es controlen tots els procediments que estan inclosos en un procés analític:

  • Processos pre-analítics: preparació, identificació i transport de mostres, estabilitat de components…
  • Processos analítics: controls de qualitat i anàlisis a les àrees d’hematologia, bioquímica, immunologia, microbiologia i hemoteràpia, és a dir, totes les analítiques de sang.
  • Processos post-analítics: validació, informació, interpretació i assessorament de resultats.

Al Laboratori Clínic de l’Hospital d’Olot es porten a terme diferents proves i anàlisi d’àrees com la bioquímica i la immunologia (anàlisis referents a la funció renal, hepàtica, serologies, marcadors tumorals o hormones), l’hematologia (anèmia, leucèmia, coagulació o Sintrom) i la microbiologia (estudis de paràsits i cultius bacteriològics i de fongs).

El reconeixement obtingut és el fruit d’un esforç col·lectiu de llarga trajectòria, que requereix la coordinació i cooperació continuada entre els professionals del servei.

La millora del Laboratori Clínic amb el canvi d’hospital

El canvi d’instal·lacions a finals del 2014 i l’augment en metres quadrats del laboratori ha permès incorporar una tècnica nova: la biologia molecular. La millora d’espais i la simplificació dels equips ha permès la realització in situ de les càrregues virals d’HIV i HCV, la detecció de mutacions relacionades amb la trombofília (anomalies de la coagulació sanguínia) o la detecció de microorganismes de difícil cultiu.

La incorporació de noves tècniques i proves no és actualment una prioritat pel servei. L’activitat ha augmentat en els darrers anys tant per l’increment de les urgències com per la feina associada a la implantació i manteniment de la ISO 9001 i això, afegit a la rapidesa amb la qual moltes vegades ha de treballar el servei, actualment no es planteja l’adquisició de noves proves o tècniques.

A hores d’ara, el Laboratori Clínic de la F. Hospital d’Olot dona un servei de 24 hores al dia, i inclou tota l’atenció especialitzada de la Garrotxa, a més de l’atenció primària de les ABS de St. Joan les Fonts i la Vall d’en Bas-Hostoles. I, en alguns casos, també donen suport a l’ABS d’Olot per evitar desplaçaments innecessaris de la població de la Garrotxa al Parc Martí Julià de Salt.