El projecte GARROTXA, respirador apte per a totes les fases de la intubació, de NOEL Alimentària i l’Hospital d’Olot, rep el reconeixement Premi Indústria 4.0

L’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya ha atorgat un reconeixement a projectes que s’han generat des de l’entorn tecnològic i industrial per contribuir a la gestió contra la COVID-19. Majoritàriament s’han reconegut els projectes de respiradors proposats des de Catalunya, com és el cas de GARROTXA. 

GARROTXA és un respirador apte per a totes les fases de la intubació que amb el seu control electrònic detecta i reacciona si el pacient recupera la respiració. La iniciativa va sorgir conjuntament de NOEL Alimentària i el Servei d’Anestèsia de l’Hospital d’Olot. 

Des de fa cinc anys les associacions i col·legis professionals dels Enginyers de Catalunya a través de la Comissió Indústria 4.0 atorga el Premi Indústria 4.0 amb l’objectiu de reconèixer la contribució de les empreses que, de forma pionera, estan duent a terme iniciatives i projectes innovadors en aquest àmbit. En aquesta edició, i atenent l’excepcionalitat del moment, ha acordat transformar el Premi en un reconeixement a la iniciativa, l’esforç i la capacitat de posar el talent al servei de la comunitat, de tots els projectes que s’han generat des de l’entorn tecnològic i industrial per contribuir a la gestió contra la COVID-19. Entre ells, el projecte GARROTXA.