El Punt d’Atenció Sanitària durant les Festes del Tura, gestionat per l’Hospital d’Olot

L’Hospital d’Olot gestionarà aquest any el punt d’atenció de primers auxilis durant les Festes del Tura a La Carbonera.

El fins ara Punt d’Atenció Santiària (PAS) gestionat per la Creu Roja que donava cobertura durant les Festes del Tura passarà a ser el Punt Sanitari Avançat satèl·lit del Servei d’Urgències de l’Hospital d’Olot amb atenció infermera (PASi).

Aquest PASi serà un punt de triatge i assistencial avançat que, jeràrquicament, dependrà del Servei d’Urgències complint amb tots els estàndars i garantint una bona primera assistència sanitària.

Els pacients atesos sortiran amb un informe d’alta, tal i com passa al Servei d’Urgències de l’Hospital.

Aquest PSAi està integrat per dos infermers/eres propis del Servei d’Urgències en tot el seu horari d’activitat (20h a 6h), disposarà d’una ambulància dels CTSC (Consorci del Transport Sanitari de la regió de Girona) que farà de llançadora del PASi al Servei d’Urgències en cas que el pacient necessiti proves complementàries, visita mèdica o hores d’observació.

Aquest PSAi estarà situat a la Sala Carbonera d’Olot i donarà assistència a totes les persones que de 20h a 6h dels dies 6, 7, 8 i 9 de setembre ho requereixin. El PSAi tindrà unes àrees clarament definides per al seu funcionament operatiu:

  • Àrea de recepció, d’admissió i classificació
  • Àrea assistencial