Electromiografia

L’electromiografia és la tècnica de registre gràfic de l’activitat elèctrica produïda pels músculs esquelètics.
No cal cap preparació prèvia del pacient, únicament seguir les indicacions del professional.