Els Hospitals d’Olot i Campdevànol posen en marxa l’Equip Pediàtric Territorial de la Garrotxa i el Ripollès (EPTGiR)

La creació de l’EPTGiR permet continuar garantint l’atenció pediàtrica a primària del Ripollès.
La unió dels dos serveis territorials permet millorar el treball en xarxa en pediatria i pal·liar la dificultat de cobertura d’aquesta especialitat. 

Aquest mes de gener s’ha posat en funcionament el nou Equip Pediàtric Territorial de la Garrotxa i el Ripollès (EPTGiR), integrat per professionals de pediatria de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, l’Hospital de Campdevànol i l’Institut Català de la Salut (ICS). Aquesta nova organització permet continuar garantint que tots els infants i adolescents de 0 a 14 anys d’aquesta àrea tinguin la possibilitat de ser atesos per un especialista pediàtric al seu centre d’atenció primària de referència.

L’EPTGiR neix de la fusió dels equips pediàtrics ja existents a Garrotxa i al Ripollès, creats al 2012 i al 2014 respectivament, i permet donar resposta a les necessitats assistencials de la població pediàtrica de les dues comarques, superant així la manca d’especialistes al Ripollès. La creació de l’EPTGiR, no només es garanteix l’assistència pediàtrica a l’atenció primària del Ripollès, sinó que s’incrementen les hores d’aquests especialistes a consulta. Així, inicialment es passa de les 77 hores setmanals que es feia a finals d’any a les 130 h, malgrat que l’organització de l’equip s’anirà adaptant en funció de les necessitats assistencials. Aquest increment de l’atenció repercuteix tant els CAP de Campdevànol i Ribes de Freser gestionats per l’Hospital de Campdevànol, com els de Ripoll, Camprodon i Sant Joan les Abadesses que depenen de l’ICS. A més, al CAP de Ripoll garanteix l’assistència sanitària de 8h a 20h els dies laborables, cosa que fins ara només es donava cobertura una part de la jornada.

L’objectiu d’aquesta aliança és proporcionar i garantir la màxima qualitat en l’atenció dels infants i adolescents en el seu territori de referència, superant la manca de pediatres del Ripollès –situació que és generalitzada arreu de Catalunya-  i potenciar un únic model assistencial territorial, utilitzant els mateixos circuits i protocols. El fet de treballar en xarxa també permet apropar l’assistència a l’entorn natural de l’infant i a la seva comunitat, per garantir en tot moment una atenció pediàtrica eficient i de qualitat. Aquests objectius s’alineen amb el Pla Estratègic d’Ordenació de l’Atenció de Pediatria del Departament de Salut, amb el què es vol potenciar l’Atenció Primària i construir-la com l’eix central en la planificació i l’ordenació dels serveis de salut de Catalunya.

A efectes pràctics, els infants i adolescents del Ripollès continuaran tenint un pediatre i una infermera pediàtrica al seu CAP de referència. El nou equip està format per 14 pediatres i 15 infermeres pediàtriques de l’atenció primària a més del grup d’infermeria pediàtrica de l’Hospital d’Olot.

Actualment, segons dades del Registre Central de persones Assegurades (RCA), el març del 2019 el nombre d’infants i adolescents de 0 a 14 anys a la Garrotxa i el Ripollès és d’11.654, 8.493 a la Garrotxa i 3.161 al Ripollès. L’EPTGiR assumeix l’atenció pediàtrica hospitalària i de primària de la Garrotxa i la de primària del Ripollès.

D’esquerra a dreta: Joan Grané, gerent de l’Hospital de Campdevànol, Josep Carreras, director del sector sanitari de Girona, i Anton Foguet, director assistencial de l’Equip Pediàtric Territorial de la Garrotxa.