Els hospitals d’Olot i de Girona posen en marxa el Teleictus, que permetrà tractar abans els pacients de la Garrotxa que pateixin un infart cerebral

Els professionals de medicina d’urgències de l’Hospital d’Olot que atenguin el pacient es connectaran telemàticament amb els neuròlegs del Trueta, els quals indicaran quin és el tractament òptim per al pacient

El programa Teleictus s’ha ampliat aquest mes de juny a la comarca de la Garrotxa, gràcies a la col·laboració entre els professionals del Servei d’Urgències de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i els del Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta. D’aquesta manera, des del 3 de juny, l’Hospital d’Olot s’afegeix al programa Teleictus que, a la Regió Sanitària de Girona, es va iniciar l’any 2012 amb els hospitals de Figueres i Palamós, i que va continuar el desembre passat amb el de Campdevànol.

Aquest programa ha estat una millora molt important per la Regió Sanitària Girona ja que, gràcies a un sistema de telemedicina, quan un pacient pateix un ictus i se’l deriva a algun dels quatre hospitals, els professionals que l’atenen al Servei d’Urgències es connecten telemàticament amb els neuròlegs del Trueta que estan de guàrdia. L’objectiu d’aquesta comunicació és que els ajudin amb el diagnòstic, per tal que es pugui instaurar el tractament de reperfusió al pacient a l’hospital comarcal mateix. Aquesta pràctica permet avançar l’inici del tractament, fet que contribueix a eliminar o disminuir les seqüeles de l’ictus. Aquesta reducció del temps permet una recuperació millor dels pacients i l’increment del nombre de candidats a rebre tractament recanalitzador (trombolític) per desobstruir les artèries afectades.

Els trombolítics (tractaments de reperfusió) són els fàrmacs que han mostrat ser més eficaços en el tractament de l’infart cerebral en les primeres hores. Aquest tractament consisteix en l’intent de dissolució del trobem que ha clos l’artèria i que dificulta circulació cerebral correcta. El tractament amb un fàrmac endovenós es pot administrar als pacients en qui no té contraindicació i que arriben al centre dins les quatre o cinc hores següents a l’inici dels símptomes de l’ictus.

Les previsions són que es puguin realitzar entre 15 i 20 connexions a l’any i que, en el 50% dels casos, es pugui avançar a Olot el tractament trombolític. En aquest tipus de malalties, que s’anomenen tempodependents, la rapidesa en l’administració del tractament està directament lligada a les possibilitats de recuperació dels pacients.

Durant el 2018 es van ingressar a la Unitat d’Ictus del Trueta un total de 71 pacients de la Garrotxa, el 10% del total d’ingressos de la Unitat. D’aquests, 17 pacients van poder rebre tractament trombolític, ja que van ser els únics que van arribar al centre hospitalari dins de les quatre hores i mitja des que es va produir l’ictus. La posada en marxa del Teleictus permetrà avançar l’administració d’aquest tractament a l’Hospital d’Olot, de manera que s’espera que més pacients se’n puguin beneficiar.

Malgrat la posada en funcionament del Teleictus, els casos de major complexitat detectats pel Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) in situ seran candidats a anar directament a l’Hospital Trueta.

La posada en marxa del Teleictus entre els hospitals Trueta i el d’Olot i Comarcal de la Garrotxa permet el contacte directe entre els professionals d’ambdós centres i la protocol·lització de circuits d’atenció als pacients amb ictus. Aquest fet permetrà, de ben segur, millorar la identificació dels pacients que podrien rebre tractament recanalitzador de manera precoç.

La instal·lació del Teleictus de què s’ha dotat l’hospital garrotxí permet la connexió a través d’equips portàtils (dispositius mòbils i tauletes) de manera que es pot utilitzar des de qualsevol ubicació on es trobi el pacient. És el mateix sistema que s’utilitza a Campdevànol, que va ser el primer sistema de connexió portàtil que es va instal·lar a tot l’Estat espanyol.

L'ictus

Quan una persona pateix un ictus i el mateix pacient o algú del seu entorn alerta el sistema sanitari s’activa el Codi ictus, que garanteix el trasllat urgent i prioritari del pacient per part del SEM a l’Hospital més proper amb la capacitat diagnòstica i terapèutica adequades.

Es calcula que un 25% de la població patirà un ictus al llarg de la seva vida. Cada any, 1.700 gironins pateixen un infart cerebral i només el 50% arriben a l’Hospital dins les primeres sis hores des de l’inici de l’afectació. Davant la sospita d’estar patint un ictus, cal trucar immediatament al 112. Els signes que han de fer pensar en un probable ictus són la pèrdua de força o de sensibilitat de manera sobtada a la cara, a un braç i/o a una cama d’un costat del cos; la pèrdua sobtada de visió d’un ull; la dificultat per parlar o entendre, i un intens i sobtat mal de cap.

L’Hospital Trueta és el centre de referència pel que fa al tractament de l’ictus a la Regió de Girona. El Servei de Neurologia atén més de 1.000 ictus aguts cada any, dels quals uns 700 necessiten ingressar a la Unitat d’Ictus. Un 70% d’aquests pacients són autònoms al cap de tres mesos.