Els professionals de la salut es plantegen una mobilitat
més sostenible 

Amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, la Unitat de Salut Mediambiental Pediàtrica de la Garrotxa ha recollit els hàbits i percepcions sobre salut i mobilitat de tot el col·lectiu que treballa en l’àmbit sanitari de la comarca. L’enquesta s’ha fet durant l’estiu i ha recollit les opinions d’una mostra representativa dels professionals que treballen als diferents centres sanitaris de la Garrotxa.

La majoria dels professionals que treballen en centres sanitaris viu i treballa al mateix municipi i ha de recórrer menys de cinc quilòmetres per arribar al seu lloc de feina, i en més d’una tercera part del total no arriben a 3 quilòmetres. Menys d’un 10% es desplaça des de fora la comarca, a 40 km o més. El temps mitjà que dediquen a arribar a la feina és de 12 minuts. Només una desena part hi dedica més de mitja hora.

Globalment, els coneixements i percepcions sobre l’impacte del transport a la salut i el medi ambient en aquest col·lectiu són molt bons. La immensa majoria està el cas que el transport és una de les fonts principals d’emissions de gasos d’efecte hivernacle a Catalunya, segons el Tercer Informe sobre Canvi Climàtic a Catalunya elaborat per la Generalitat de Catalunya i l’Institut d’Estudis Catalans. Vora el 60% és conscient que la majoria de desplaçaments dins del municipi es poden fer en menys de 10-15 minuts a peu o en bicicleta, i un percentatge similar coneix que dedicar aquest temps per anar i tornar a la feina suposaria satisfer una gran part de l’exercici setmanal aconsellat per l’Organització Mundial de la Salut.

Més de tres-cents professionals enquestats

Malgrat tot, prop del 90% fa servir el cotxe o la moto per desplaçar-s’hi. Els professionals que es desplacen a peu són el 8,7%. De la mostra analitzada (més de tres-cents professionals enquestats), només 4 (1,2%) utilitzen la bicicleta per anar a la feina. Un únic participant escull el transport públic per arribar al seu lloc de treball.

Entre els motius més freqüents per justificar l’ús del vehicle de combustió, hi ha la falta de temps, les condicions climatològiques (fred, calor, pluja), arribar suat a la feina, inseguretat per haver de circular al costat dels cotxes i camions, sensació que podria ser cansat o l’absència de carrils bici. Només un percentatge petit fa esment de la necessitat de fer visites domiciliàries a pacients. Crida l’atenció que les raons més utilitzades contrastin amb algunes dades reals: el transport en bici o a peu no suposa un augment significatiu del temps dedicat comparat amb el del cotxe (en alguns casos pot ser més curt); l’ús estès de la bicicleta en països amb condicions climatològiques més adverses que no les pròpies de la comarca; o bé la presència de dutxes i vestuaris a la majoria de centres primaris. Pel que fa a les visites domiciliàries, l’ús de la bicicleta equipada amb maletí d’urgències és freqüent en països com el Regne Unit.

Aquells que ja van en bicicleta o a peu troben a faltar alguns elements que facin més fàcil el seu desplaçament, que en ordre de freqüència són: bici carrils, seguretat contra robatoris, aparcaments per a bicicletes (nous o ampliacions) i seguretat viària (risc d’atropellament), entre d’altres. Preguntats sobre quins aspectes facilitarien als seus companys el pas d’agafar la bicicleta o anar a peu, els més repetits han estat la creació de carrils bici, la presència d’aparcaments segurs per a bicicletes, la disminució de la sensació de perill circulant en vies amb carril bici i promocionar els aspectes de salut i d’impacte per al medi ambient.

Aquesta enquesta ha servit per conscienciar els professionals de la salut sobre la importància de la mobilitat sostenible. Un 36% dels que fan servir cotxe, moto o ciclomotor està decidit a passar-se a la bicicleta o a fer el camí a peu, i un 21,2% s’ho està plantejant.