Els serveis sanitaris de la Garrotxa es preparen per fer front a l’increment de l’activitat gripal

La millora de la informació a la sala d’espera d’urgències, la coordinació amb l’atenció primària i l’arribada de cinc facultatius més són les mesures que es prenen per atendre les urgències hospitalàries.
Sis de cada deu urgències que es van atendre el 2018 a l’Hospital d’Olot podrien haver estat ateses a un centre d’atenció primària.
L’objectiu és potenciar i consolidar entre la població el bon ús dels recursos sanitaris en l’atenció urgent. 

En les properes setmanes es preveu que comenci l’activitat gripal a Catalunya, un increment de circulació del virus que pot comportar un increment d’activitat als serveis d’urgències.

En previsió d’aquest augment de les necessitats assistencials es vol fer prendre consciència als usuaris perquè facin un ús correcte dels recursos sanitaris. A més de consolidar aquesta cultura entre la població de la Garrotxa, el Servei d’Urgències de l’Hospital d’Olot es reforçarà amb cinc metges més durant els propers dies, millorarà la senyalització i informació de la sala d’espera, reforçarà les franges horàries més complicades amb especialistes i es coordinarà amb l’atenció primària de la comarca per reorientar els pacients menys greus als ambulatoris i concsultoris locals.

Els objectius d’aquestes mesures són ordenar i optimitzar els fluxos d’atenció urgent, coordinar de forma eficient els serveis d’atenció urgent de l’Hospital d’Olot i els Equips d’Atenció Primària de la Garrotxa per assistir al pacient amb prioritat menys urgent, adequar el temps de resposta en les urgències dels pacients amb prioritat menys urgent i afavorir la continuïtat assistencial.

El treball en equip de tots els agents de salut del territori ha de permetre que la ciutadania entengui i es comprometi amb un model que deriva cap a urgències només aquelles patologies que no poden ser ateses a l’atenció primària.

Increment de les urgències

El Servei d’Urgències de l’Hospital d’Olot ha incrementat en cinc anys un 10,63% les urgències, passant de 33.065 el 2014 a 36.581 el 2018. De mitjana, això ha suposat visitar cada dia deu pacients més dels que s’atenien fa cinc anys.

Els serveis d’urgències utilitzen un sistema de classificació o triatge de les urgències que ordena els pacients segons el nivell d’urgència amb el qual arriben a l’hospital. Aquesta classificació compta amb cinc nivells: nivell 1 -de màxima urgència- i nivells 4 i 5 -pacients amb patologies no urgents i que poden ser atesos a un altre nivell assistencial-. Aquest 2018 sis de cada deu urgències que es van atendre a l’Hospital d’Olot eren considerades banals o de nivells 4 i 5 i, per tant, podrien haver estat ateses amb la mateixa eficiència a un centre d’atenció primària.