Es consolida l’Equip d’Infusió i Accés Vascular a
l’Hospital d’Olot

L’activitat de l’Equip d’Infusió i Accés Vascular (EIAV) va començar el 2019 i a finals del 2023 es van superar els 500 catèters inserits. 
L’equip està format per dues infermeres de la Fundació i dona cobertura a totes les àrees assistencials del centre. 

Els accessos vasculars i la teràpia intravenosa són una part essencial de les cures infermeres, sobretot en l’àmbit hospitalari. Entre el 80 i el 90% dels pacients ingressats porten algun dispositiu d’accés venós. 

Amb l’objectiu de preservar el capital venós dels pacients, en els darrers anys s’han creat models de gestió dels accessos vasculars dedicats a la inserció i maneig, els anomenats Equips d’Infusió i Accessos Vasculars (EIAV). La Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa compta amb un EIAV des de l’any 2019, amb un increment d’activitat progressiva anual. El total d’insercions realitzades és superior a 500. 

Una de les funcions de l’equip és la valoració integral del pacient, que es fa prèviament a la inserció del dispositiu i en la qual es tenen en compte aspectes com el tipus i la durada del tractament prescrit, paràmetres analítics, antecedents, aspectes anatòmics i les preferències del pacient, entre altres. Prenent com a base aquesta valoració es decideix el dispositiu més adequat per a cada cas. 

La inserció guiada per ecografia permet canalitzar venes més profundes que d’altra manera serien inaccessibles: incrementa el percentatge d’èxit en la primera punció i disminueix el risc de possibles complicacions. La inserció del catèter es fa al mateix lloc de l’assistència, ja sigui un box d’urgències o d’hospital de dia, o directament a l’habitació de les unitats d’hospitalització. 

Una altra de les funcions de l’EIAV és donar suport als equips infermers de la Fundació en la continuïtat de les cures dels accessos vasculars, que és fonamental per completar el tractament sense més recanvis ni puncions. 

Montse Blasco i Glòria Noguer són les infermeres referents de l’equip que dona cobertura a totes les unitats i serveis assistencials de l’Hospital, així com a pacients derivats de l’atenció primària. 

L’Equip d’Infusió i Accés Vascular contribueix a millorar la seguretat dels pacients i promou la qualitat en les cures i manteniment dels accesos venosos.