Llevadores

El servei d’obstetrícia està format per un equip de professionals llevadores i obstetres. Junts assolim el compliment del programa d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva (ASSIR) que marca el Departament de Salut. Oferim un servei d’activitats assistencials i educatives proporcionant una atenció integral a la salut sexual, reproductiva i maternal de la dona, en les facetes preventiva , de promoció , d’atenció i recuperació de la salut, incloent així mateix l’atenció a la mare, en el diagnòstic, control i assistència de l’embaràs, part i puerperi normal i l’atenció al fill nounat sa.

CARTERA DE SERVEIS

Seguiment Gestació i part

[xa_acc style=”xa-default” ][xa_slide title=”Cribratge de càncer de coll uterí” openclose=”” icon=”Select Icon—“] Segons el protocol sobre la prevenció del càncer de coll uterí del departament de salut cal
aplicar i complir la periodicitat de la realització del cribratge en dones sanes,
segons l’evidència científica.
Incloure en el cribratge la realització del test de VPH a més de la citologia en les dones amb cribratge inadequat.
Incorporar la determinació del VPH a dones amb un resultat de citologia anormal. Captació de les dones a través de les ABS.
ACTIVITATS
La captació de la població susceptible de cribratge. Cribratge de càncer de coll uterí
La interpretació i selecció dels resultats
Realització, valoració i derivació de la patologia. Suport al cribratge poblacional de càncer de mama. Educació sanitària en l’autoexploració mamària[/xa_slide][/xa_acc] [xa_acc style=”xa-default” ][xa_slide title=”Consell reproductiu” openclose=”” icon=”Select Icon—“]Activitats dirigides a donar assessorament i atenció per possibilitar el desenvolupament afectiu i sexual de les persones i la decisió lliure sobre la reproducció, tot potenciant-ne la prevenció.
L’atenció als mètodes contraceptius, ha de facilitar a les dones la capacitat de decisió, el gaudir de la sexualitat, una major autonomia personal, escollir el nombre de fills/es i evitar embarassos no desitjats.[/xa_slide][/xa_acc] [xa_acc style=”xa-default” ][xa_slide title=”Consell preconcepcional” openclose=”” icon=”Select Icon—“]Visita a l’AP (entrevista clínica dirigida, analítica específica, verificació de l’estat vacunal, altres estudis segons protocols)
Recomanació de vacunes (rubèola, tètanus i d’altres, segons protocols)
Pautes preventives (àcid fòlic i sal iodada i altres segons grup ètnic i factors de risc)
Consell en les dificultats en la fertilitat (esterilitat, infertilitat)
Consell d’ITS.
Derivació en cas d’Interrupció Voluntària de l’Embaràs[/xa_slide][/xa_acc] [xa_acc style=”xa-default” ][xa_slide title=”Suport post-part” openclose=”” icon=”Select Icon—“]Realització d’activitat grupal en relació al postpart i suport a l’alletament matern (pdf)
Es tracta d’una activitat educativa dirigida a la dona i a la seva parella. Consisteix en sessions de grup que inclou assessorament i treball corporal. Aquesta activitat inclou:
– Assessorament en aspectes relacionats amb la mare i la família
– Assessorament en aspectes relacionats amb el nadó
– Treball corporal postpart. Recuperació del to muscular, facilitar tècniques de recuperació física, facilitar tècniques de respiració i relaxació.
Reeducació del sòl pelvià i suport psicofísic afectiu.[/xa_slide][/xa_acc] [xa_acc style=”xa-default” ][xa_slide title=”Atenció al puerperi” openclose=”” icon=”Select Icon—“]El puerperi és el període que va des del final del part fins que l’organisme matern retorna l’estat anterior a la gestació. Té una durada de 40 dies i en aquest període s’estableix la lactància.
Des d’un punt de vista clínic podem distingir entre:
– Puerperi immediat: comprèn les dues hores posteriors al part – Puerperi precoç: els primers 7-10 dies
– Puerperi tardà: fins als 40 dies del part
Des d’un punt de vista funcional, podem distingir entre:
– Puerperi hospitalari
– Puerperi al domicili
En aquesta cartera de serveis ens referirem al puerperi a partir que la dona i el nadó
arriben al seu domicili, indistintament dels dies d’estada a l’hospital.
Aquesta visita inclou: valoració de l’estat actual de la dona, valoració de l’alletament,
valoració del sòl pelvià, informació sobre mètodes contraceptius i valoració
de l’entorn social i familiar.[/xa_slide][/xa_acc]

EQUIP

Equip Obstetra
obstetrícia

Dra. Sandra Tudela Santos
Dr. Manel De Peray i Bages
Dra. Ana Martinez Ayerza

Equip Llevadores

Supervisora: Montse Junquera
Gemma Carbonell
Ma Jesús Penas
Pilar Puigdemont
Lidia Coromina
Silvia Diaz-Maroto
Assum Reixach
Marta Figueras
Anna Fargas
Laura Ventolà

CONTACTE

Hospital d’Olot i General de la Garrotxa – 972 26 18 00
ABS Besalú – 972590573
ABS Sant Joan les Fonts – 972290836
ABS Vall d’en Bas – 972690302