Espirometria

L’espirometria, és a dir, el mesurament de la capacitat pulmonar, és la més comuna de les proves de funció pulmonar, ja que mesura la quantitat (volum) i/o la velocitat (flux) d’aire que pot ser inspirat i espirat. Gràcies a aquesta tècnica es poden avaluar malalties com l’asma, la MPOC o la fibrosi pulmonar. No cal cap preparació prèvia del pacient, únicament seguir les indicacions del professional.