Estudis d’investigació nacionals i internacionals.

El registre RIETE (“Registro Informatizado de pacientes con Enfermedad Tromboembòlica”) és un registre internacional sobre trombosi venosa. L’Hospital d’Olot hi participa de forma activa incloent alguns dels pacients que són diagnosticats d’aquesta patologia al centre. La investigadora principal a l’Hospital d’Olot és la Dra. Sílvia Soler del Servei de Medicina Interna. Es pot consultar més informació sobre el registre al web www.riete.org.  

El registre RICA (“Registro Nacional de Insuficiencia Cardiaca”) és un registre nacional sobre insuficiència cardíaca. L’Hospital d’Olot hi participa de forma activa incloent alguns dels pacients que són diagnosticats d’aquesta patologia al centre. L’investigador principal a l’Hospital d’Olot és el Dr. Joan Carles Trullàs del Servei de Medicina Interna. Es pot consultar més informació sobre el registre al web www.registrorica.org.

Properament es posarà en marxa el “Registro Nacional de fracturas de cadera por fragilidad en el anciano”. L’investigador principal a l’Hospital d’Olot és el Dr. Hugo Briceño del Servei de Medicina Interna i Cap de l’Atenció a la Cronicitat.

Per altra banda, el Servei de Medicina Interna participa en diferents assajos clínics internacionals amb l’objectiu de contribuir a desenvolupar nous fàrmacs o facilitar noves indicacions per a fàrmacs que ja estan comercialitzats. Els assajos clínics són estudis d’investigació molt rigorosos que requereixen pacients que hi vulguin participar de forma voluntària i totalment desinteressada. Els investigadors principals en aquests estudis són el Dr. Josep Bisbe, la Dra. Sílvia Soler, el Dr. Hugo Briceño, la Dra. Alba Serra i el Dr. Joan Carles Trullàs, tots ells del Servei de Medicina Interna.